Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-3/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15321600-0, 15321000-4, 15321600-0, 15321100-5, 15322100-2, 15981000-8 14.02.2022
Dostawy soków i wody mineralnej.
22.02.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1
RZP-2/22 15530000-2 15542100-3 15544000-3 15545000-0 15500000- 15551320-4 15500000-3, 15550000-8, 15542300-2 15511100-4 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15500000-3 15543000-6 15542200-1 15551500-0 28.01.2022
Dostawy produktów mleczarskich o wartości równej lub przekraczającej 140 tys. euro.
24.02.2022 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-1/22 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 15211100-1 15241200-1 15234000-7 25.01.2022
Dostawy ryb świeżych, solonych i wędzonych.
02.02.2022 09:00 tryb podstawowy; wariant 1

Wybierz Strony

Powrót na górę strony