Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-7/17 poniżej 135.000 euro 71222000-0 71244000-0 71245000-7 71320000-7 03.08.2017
Przetarg nieograniczony na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu (przebudowy) budynku koszarowego przy ul. Kościuszki 1a..
2017.08.11 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-6/17 poniżej 135.000 euro 71222000-0 71244000-0 71245000-7 71320000-7 12.07.2017
Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu (przebudowy) budynku koszarowego przy ul. Kościuszki 1a.
2017.07.25 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-4/17 poniżej 5.225.000 euro 45453000-7 18.05.2017
Wykonanie remontu budynku przy ul Krakusa 4 na terenie Szkoły Policji w Słupsku.
2017.06.05 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-3/17 poniżej 5.225.000 euro 45453000-7 28.04.2017
Remont budynku przy ul. Krakusa 4 w Słupsku
2017.05.15 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-2/17. poniżej 135.000 euro 03221112-4, 03221110-0, 03221000-6, 03221111-7, 03221113-1, 03221400-0), 03221100-7, 03221260-6, 03221270-9, 03221240-0, 03221310-2, 03221420-6, 03221230-7, 03221250-3, 03221430-9, 15331142-4 06.03.2017
Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonych.
2017.03.16 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-1/17. poniżej 135.000 euro 03212100-1 06.03.2017
Dostawy ziemniaków jadalnych obranych.
2017.03.14 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-9/16 ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie ZP dnia 5.01.2017 r. pod nr 3578-2017 powyżej 135.000 euro 15000000-8, 15842220-0, 15842000-2, 15820000-2, 15811200-8, 15321000-4, 05.01.2017
Dostawy słodyczy, soków, napoi, wody mineralnej, przetworów owocowych.
2017.01.16 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-8/16 ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Dz. U. UE w dniu 28.10.2016 r. pod tymczasowym nr ref. 2016-139297 powyżej 135.000 euro 03221112-4 03221110-0 03221000-6 03221111-7 03221113-1 03221400-0 03221270-9 03221240-0 03221310-2 03221420-6 03221260-6 15331000-7 15331142-4 28.10.2016
Dostawy warzyw świeżych, kapusty i ogórków kwaszonych, ziemniaków jadalnych obranych, owoców świeżych, owoców cytrusowych.
2016.12.12 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-7/16 ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Dz. U. UE w dniu 25.10.2016 r. pod tymczasowym nr ref. 2016-137144 powyżej 135.000 euro 15810000-9 15811100-7 15811200-8 15811300-9 15811400-0 15812100-4 15812122-4 15812200-5 25.10.2016
Dostawy pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich.
2016.12.07 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-6/16 ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Dz. U. UE w dniu 24.10.2016 r. pod tymczasowym nr ref. 2016-136426 powyżej 135.000 euro Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa wołowego świeżego, golonek wieprzowych peklowanych, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej oraz ryb. 24.10.2016
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa wołowego świeżego, golonek wieprzowych peklowanych, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej oraz ryb.
2016.12.05 09:00 przetarg nieograniczony