Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-5/16 ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Dz. U. UE w dniu 17.10.2016 r. pod tymczasowym nr ref. 2016-132649 15131130-5 15131135-0 15894300-4 17.10.2016
Dostawy produktów mięsnych (wędlin) i dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych)
2016.11.28 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-4/16 ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Dz. U. UE w dniu 30.09.2016 r. pod tymczasowym nr ref. 2016-125475 (16-36 powyżej 135.000 euro 03000000-1, 03142500-3, 15000000-8, 15330000-0, 15800000-6 30.09.2016
Dostawy artykułów spożywczych
2016.11.14 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-3/16 ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Dz. U. UE w dniu 14.09.2016 r. pod tymczasowym nr ref. 2016-117802 (16-34 powyżej 135.000 euro 15542100-0 15544000-3 15545000-0 15500000-3 15551320-4 15511100-4 15512200-2 15530000-2 15543000-6 15551500-0 14.09.2016
Dostawy produktów mleczarskich
2016.10.26 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-2/16 ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie ZP dnia 15.04.2016 r. pod nr 91878-2016 powyżej 5.225.000 euro 45453000-7 15.04.2016
Wykonanie remontu pomieszczeń budynków warsztatowych przy ul. Głowackiego 2ab,4
2016.05.04 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-1/16 ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie ZP dnia 25.01.2016 r. pod nr 8691-2016 poniżej 135.000 euro 15842220-0 15842000-2 15131000-5 15131310-1 15240000-2 25.01.2016
Dostawy słodyczy oraz konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów z drobiu, konserw rybnych.
2016.02.03 09:00 przetarg nieograniczony