Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-5/18 poniżej 144.000 euro 17122000-0 27122300-0 37124000-0 47124400-0 57124000-0 67124200-0 11.09.2018
Usługa opracowania kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku kuchni-stołówki przy ul. Krakusa 2-3 na terenie Szkoły Policji w Słupsku wraz z projektem wyposażenia, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych niniejszą dokumentacją projektową.
24.09.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-4/18 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 45453000-7 45100000-8 45400000-1 45300000-0 45331000-6 45320000-6 45310000-3 18.07.2018
Wykonanie przebudowy budynku koszarowo-administracyjnego Szkoły Policji w Słupsku przy ul Kościuszki 1a wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych.
02.08.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-3/18 poniżej 144.000 euro 90511000-2 90511000-2 90512000-9 90533000-2 18.06.2018
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Szkoły Policji w Słupsku.
27.06.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-2/18 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 45453000-7 45100000-8 45400000-1 45300000-0 45331000-6 45320000-6 45310000-3 15.06.2018
Wykonanie przebudowy budynku koszarowo-administracyjnego Szkoły Policji w Słupsku przy ul Kościuszki 1a wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych.
02.07.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-1/18 poniżej 144.000 euro 90500000–2 90511000–2 90512000–9 90533000–2 25.05.2018
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Szkoły Policji w Słupsku.
07.06.2018 09:00 przetarg nieograniczony