Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
RZP-17/17 powyżej 125.000 euro 15131000-5, 15131310-1, 15240000-2 21.11.2017
Dostawy konserw mięsnych wieprzowych, konserw mięsnych drobiowych, pasztetów drobiowych, konserw rybnych.
2017.12.29 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-16/17 powyżej 125.000 euro 15211100-1, 15241200-1, 15241200-1, 15234000-7, 15234000-7 21.11.2017
Dostawy ryb – pstrąga świeżego tuszka, śledzia matiasa solonego, śledzia w zalewie octowej, makreli wędzonej, łososia wędzonego.
2017.12.28 10:00 przetarg nieograniczony
RZP-15/17 powyżej 125.000 euro 03221112-4, 03221110-0, 03221000-6, 03221111-7, 03221113-1, 03221400-0, 03221100-7, 03221260-6, 03221270-9, 03221240-0, 03221310-2, 03221420-6, 03221230-7, 03221250-3, 03221430-9, 15331142-4, 03212100-1, 03222321-9, 03222322-6, 03222220-1, 03222240- 7, 03 20.11.2017
Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonych, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych, owoców cytrusowych.
2017.12.28 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-14/17 poniżej 135.000 euro 15811100-7, 15811400-0, 15811200-8, 15812122-4, 15811300-9, 15812100-4, 15812200-5, 15810000-9. 17.11.2017
Dostawy pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich.
2017.12.27 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-13/17 poniżej 135.000 euro CPV-15131130-5, CPV-15131135-0, CPV 15894300-4 13.11.2017
Dostawy produktów mięsnych (wędlin) i dostawy dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych).
2018.12.21 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-12/17 poniżej 135.000 euro 15110000-2, 15113000-3, 15111000-9, 15112100-7, 15112300-9 10.11.2017
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa wołowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej.
2017.11.20 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-11/17 powyżej 135.000 euro 15000000, 15500000, 15530000, 15543000, 15544000, 15545000, 15542100, 15551320, 15542300, 15511100,15512200 08.11.2017
Dostawy produktów mleczarskich
2017.12.19 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-10/17 powyżej 135.000 euro 03000000, 03142500, 15000000, 15320000, 15321000, 15322000, 15322100, 15321800, 15840000,15981000, 15981200 08.11.2017
dostawy jaj i innych art.spożywczych
2017.12.18 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-9/17 poniżej 5000000 euro 45453000-7, 45000000-7, 45262700-8 27.10.2017
Przebudowa budynku biurowego przy ul. Krakusa 1 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek koszarowy
2017.11.10 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-8/17 poniżej 135.000 euro 71520000-9 71521000-6 71247000-1 04.10.2017
Usługa sprawowania zastępczego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dot. przebudowy budynku koszarowego przy ul. Kościuszki 1a na terenie Szkoły Policji w Słupsku.
2017.10.13 09:00 przetarg nieograniczony