Postępowania - Szkoła Policji w Słupsku

Postępowania

Numer Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Tryb
Rzp-12/18 poniżej 144.000 euro 03142500-3 15331000-7 15331500-2 15331425-2 15331470-2 15331135-2 15331000-7 15332400-8 15331000-7 15331450-6 15332290-3 15831600-8 15842200-4 15411200-4 15841000-5 15864100-3 15861000-1 15851100-9 15612100-2 15600000-4 15613300-1 15613311-1 15613300-1 1 06.12.2018
Dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych.
14.12.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-11/18 poniżej 144.000 euro 03221112-4, 03221110-0, 03221000-6, 03221111-7, 03221113-1, 03221400-0, 03221100-7, 03221260-6, 03221270-9, 03221240-0, 03221310-2, 03221420-6, 03221230-7, 03221250-3, 03221430-9, 15331142-4, 03212100-1, 03222321-9, 03222322-6, 03222220-1, 03222240-7, 032 20.11.2018
dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonych, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych, owoców cytrusowych.
29.11.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-10/18 poniżej 144.000 euro 15811100-7, 15811400-0, 15811200-8, 15812122-4, 15811300-9, 15812200-5, 15810000-9 15.11.2018
Dostawy pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich.
23.11.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-9/18 poniżej 144.000 euro 15113000-3 15111000-9 15112000-6 15112300-9 14.11.2018
Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa wołowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej.
22.11.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-8/18 poniżej 144.000 euro 15131130-5 15131135-0 15894300-4 25.10.2018
Dostawy produktów mięsnych (wędlin) i dostawy dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych).
05.11.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-7/18 poniżej 144.000 euro 15530000-2 15542100-0 15544000-3 15500000-3 15551320-4 15500000-3 15550000-8 15511100-4 15512200-2 22.10.2018
Dostawy produktów mleczarskich.
30.10.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-6/18 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 45453000-7 45100000-8 45400000-1 45300000-0 45331000-6 45320000-6 45310000-3 25.09.2018
Wykonanie przebudowy budynku koszarowo-administracyjnego Szkoły Policji w Słupsku przy ul Kościuszki 1a wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych.
09.10.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-5/18 poniżej 144.000 euro 17122000-0 27122300-0 37124000-0 47124400-0 57124000-0 67124200-0 11.09.2018
Usługa opracowania kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku kuchni-stołówki przy ul. Krakusa 2-3 na terenie Szkoły Policji w Słupsku wraz z projektem wyposażenia, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych niniejszą dokumentacją projektową.
24.09.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-4/18 poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 45453000-7 45100000-8 45400000-1 45300000-0 45331000-6 45320000-6 45310000-3 18.07.2018
Wykonanie przebudowy budynku koszarowo-administracyjnego Szkoły Policji w Słupsku przy ul Kościuszki 1a wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych.
02.08.2018 09:00 przetarg nieograniczony
RZP-3/18 poniżej 144.000 euro 90511000-2 90511000-2 90512000-9 90533000-2 18.06.2018
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Szkoły Policji w Słupsku.
27.06.2018 09:00 przetarg nieograniczony

Wybierz Strony