Postępowania - Archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
RZP_27/20 Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych (jabłek konsumpcyjnych, gruszek), owoców cytrusowych (pomarańczy, mandarynek, nektarynek, bananów, cytryn). 02.12.2021
RZP-26/20 Dostawy produktów mięsnych - wędlin, mięsa wieprzowego świeżego. 16.12.2020
RZP-25/20 Dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych (zaprawy kompotowej), pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast oraz wyrobów piekarskich. 01.12.2020
RZP-24/20 Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych, owoców cytrusowych. 01.12.2020
RZP-22/20 dostawy produktów mięsnych – wędlin. 26.11.2020
RZP-23/20 Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej, ryb, konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych, pasztetów drobiowych. 26.11.2020
RZP-21/20 Dostawa i wniesienie tekstyliów oraz materacy łóżkowych 23.11.2020
RZP-20/20 Wywóz odpadów o kodach 200301 (zmieszane odpady komunalne) oraz segregowanych w sposób selektywny o kodach 150107 (opakowania szklane) oraz 150102 (opakowania z tworzyw sztucznych) z terenu Szkoły Policji w Słupsku wraz z przyjęciem ich na składowisko odpadów. 23.11.2020
RZP-19/20 Przebudowa budynku Szkoły Policji w Słupsku przy ul. Krakusa 1. 13.11.2020
RZP-18/20 Dostawy energii elektrycznej. 02.11.2020
RZP-17/20 Dostawy produktów mięsnych - wędlin 30.10.2020
RZP-16/20 Dostawy dań gotowych świeżych ( wyrobów garmażeryjnych). 27.10.2020
RZP-15/20 dostawy produktów mleczarskich. 26.10.2020
RZP-7/20 Przetarg nieograniczony na remont i naprawę pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów. 29.06.2020
RZP-5/20 dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych (jabłek konsumpcyjnych, gruszek), owoców cytrusowych (pomarańczy, mandarynek, bananów, cytryn). 29.06.2020
RZP-4/20 Dostawy mięsa wieprzowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej, ryb. 29.06.2020
RZP-3/20 dostawy produktów mięsnych – wędlin, dań gotowych świeżych (wyrobów garmażeryjnych) 26.06.2020
RZP-2/20 Przetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich 26.06.2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. 16.03.2021
RZP-11/19 Dostawy produktów mleczarskich 20.12.2019
RZP-10/19 Dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonych, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych oraz owoców cytrusowych. 20.12.2019
RZP-9/19 dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych , pasztetów drobiowych, pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast. 20.12.2019
RZP-8/19 Dostawy produktów mięsnych – wędlin, mięsa wieprzowego świeżego, mięsa wołowego świeżego, mięsa drobiowego świeżego, wątróbki drobiowej oraz ryb. 20.12.2019
RZP-6/19 dostawy energii elektrycznej 09.09.2019
RZP-5/19 Wykonanie prac remontowych oraz renowacyjnych w budynkach Szkoły Policji w Słupsku 27.08.2019

Wybierz Strony

Powrót na górę strony