Zastępca Komendanta Zastępca Komendanta Komendant Szkoły Wydział Organizacji i Dowodzenia Zakład Ogólnozawodowy Zakład Interwencji Policyjnych Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego Zakład Służby Kryminalnej Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego Zespół Wsparcia Dydaktycznego Wydział Kadr Wydział d.s. Ochrony Informacji Niejawnych Zespół Kontroli Jednoosobowe Stanowisko - Psycholog Jednoosobowe Stanowisko d.s. Prawnych Wydział Finansów Wydział Inwestycji i Remontów Wydział Teleinformatyki Sekcja Żywnościowa Sekcja Administracyno-GospodarczaKomórki organizacyjne podległe bezpośrednio Komendantowi Szkoły:

 • Wydział Kadr
 • Wydział Prezydialny
 • Wydział Bezpieczeństwa Informacji
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych
Komórki organizacyjne podległe Zastępcy Komendanta do spraw dydaktycznych:
 • Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego
 • Zakład Służby Kryminalnej
 • Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego
 • Zakład Interwencji Policyjnych
 • Zakład Ogólnozawodowy
 • Wydział Organizacji i Dowodzenia
 • Studium Wsparcia Dydaktycznego
Komórki organizacyjne podległe Zastępcy Komendanta do spraw logistyki:
 • Wydział Finansów
 • Wydział Inwestycji i Remontów
 • Wydział Zaopatrzenia i Transportu
 • Wydział Teleinformatyki
 • Sekcja Żywnościowa

 

Powrót na górę strony