Piewrszy sztandar Szkoły ma ponad 70 lat - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Piewrszy sztandar Szkoły ma ponad 70 lat

Ponad 70 lat ma już pierwszy sztandar dzisiejszej Szkoły Policji. Ufundowany po przeprowadzeniu zbiórki publicznej przez Społeczeństwo Ziemi Słupskiej, po kilkunastu latach, decyzją władz komunistycznych miał zostać spalony - na szczęście ocalał.

Pierwszy sztandar został ufundowany po dwóch latach istnienia w Słupsku Centrum Wyszkolenia, w skład którego wchodziła Szkoła Oficerska, Szkoła Przewodników Psów Służbowych oraz Szkoła Szeregowych. Samo Centrum powołano do życia już 1 czerwca 1945 roku, a sztandar wręczono 12 października 1947 roku w centrum miasta na dzisiejszym placu Zwycięstwa.
W uroczystości udział wzięło kilka tysięcy osób, które wypełniły plac w centrum Słupska. Po przekazaniu sztandaru odbyła się uroczysta defilada do dźwięków muzyki wykonywanej przez Orkiestrę Centrum Wyszkolenia.

Po kilkunastu latach władze komunistyczne podjęły decyzję o przymusowym zniszczeniu sztandaru. Dokładne przyczyny nie są znane, wśród hipotez najbardziej prawdopodobna jest ta, że na sztandarze nie było napisu „Polska Rzeczpospolita Ludowa”.
Dzięki sprytowi, ale i odwadze kilku milicjantów, sztandar ocalał. Funkcjonariusze podpisali protokół zniszczenia sztandaru poprzez jego spalenie. Sam sztandar został ukryty na kilkadziesiąt lat. Do Słupska powrócił na początku lat `80 XX wieku, dzięki staraniom byłego Komendanta Szkoły Karola Kubalicy.

Uroczystość nadania sztandaru - 12 października 1947 roku

Dzisiejszy sztandar Szkoła Policji w Słupsku otrzymała 27 lat temu - w 1993 roku. Uroczystości były jednym z punktów obchodów przypadającego wówczas jubileuszu 75-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości z tym związane rozpoczęły się od części religijnej w kościele pod wezwaniem najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Armii Krajowej.
Sztandar, podobnie jak ten pierwszy, został ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Słupskiej, a sprawami organizacyjnymi zajął się Komitet Honorowy, któremu przewodniczył ówczesny wojewoda słupski Kazimierz Klejna.
Sam sztandar wykonano w pracowni haftu artystycznego w Starogardzie Gdańskim. Jego koszt, na ówczesne pieniądze (przed denominacją), wyniósł 20 milionów złotych.

W uroczystościach uczestniczył również Komendant Główny Policji insp. Zenon Smolarek, Komendant Wojewódzki Policji w Słupsku insp. Henryk Barteczko, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, samorządowe oraz przedstawiciele wielu organizacji.
Po uroczystościach religijnych oficjalne wręczenie sztandaru odbyło się na głównym placu apelowym słupskiej Szkoły Policji. Sztandar wręczył przewodniczący Komitetu Honorowego Wojewoda Słupski Kazimierz Klejna, a odebrał go Komendant Szkoły insp. Edward Sobków. Uroczystość w Szkole Policji odbyła się z pełnym ceremoniałem, w obecności zaproszonych gości.

Nadanie i wręczenie obecnego sztandaru - 11 listopada 1993 roku

Obecny sztandar Szkoły Policji prezentowany podczas uroczystości w 2019 roku