Policyjny wykładowca biegłym sądowym - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjny wykładowca biegłym sądowym

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym otrzymał w siedzibie koszalińskiego Sądu Okręgowego wykładowca Szkoły Policji podkom. Robert Małecki. Przed odebraniem aktu ustanowienia wykładowca złożył też uroczystą rotę ślubowania.

Ustanowienie biegłym sądowym to podkreślenie kompetencji, wiedzy i doświadczenia jakim dysponuje nasz wykładowca. Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie podkom. Robert Małecki został ustanowiony biegłym sądowym z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz walki wręcz i samoobrony przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Uroczystość odbyła się 18 czerwca; przed odebraniem aktu ustanowienia nowy biegły złożył ślubowanie, które odebrała Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie SSO Justyna Celińska.

Nowo mianowany biegły posiada 17-letni staż w służbach mundurowych (Policja, Wojsko Polskie) jako funkcjonariusz oraz instruktor technik i taktyki działania tych służb. Legitymuje się wieloma uprawnieniami państwowymi i resortowymi. W latach 1992-94 pełnił służbę w jednostkach desantowych obrony wybrzeża.
Aktualnie podkom. Robert Małecki pełni służbę w Szkole Policji w Słupsku jako specjalista w Zakładzie Interwencji Policyjnych, gdzie swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje między innymi podczas realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, występując w roli prowadzącego zajęcia na szkoleniach, stażach i sympozjach z zakresu walki wręcz, taktyki prowadzenia interwencji oraz prowadzenia działań o podwyższonym współczynniku ryzyka.
Nasz wykładowca posiada też stopnie mistrzowskie i instruktorskie w takich dziedzinach sportu jak: Ju-jitsu, Judo oraz KoluchStyl, Jest także instruktorem w zakresie wykorzystania urządzeń do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, a także taktyki i technik interwencji policyjnych. Posiada również uprawnienia ratownika medycznego oraz ratownika WOPR.