Policyjni krwiodawcy cały czas oddają krew - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjni krwiodawcy cały czas oddają krew

Mimo obostrzeń sanitarnych członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Policji w Słupsku w dalszym ciągu propagują honorowe krwiodawstwo i sami oddają krew. W tym roku oddali już ponad 120 litrów krwi.

Wprowadzony w policyjnych jednostkach szkoleniowych reżim sanitarny sprawił, że chwilowo młodzi policjanci muszą poczekać na honorowe oddanie krwi. Z możliwości takiej korzystają natomiast członkowie Klubu HDK PCK przy Szkole Policji, który skupia zarówno pracowników cywilnych, jak i policjantów. W związku ze zbliżającymi się wakacjami policyjni krwiodawcy, tam gdzie jest to możliwe prowadzą pogadanki i spotkania zachęcające do honorowego oddania krwi.

W tym roku, na swoim koncie, donatorzy mają już oddanych 125 litrów. Gdy tylko pozwolą na to warunki sanitarne do stacji krwiodawstwa pójdą też młodzi policjanci - słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, którzy już deklarują, że chcą podzielić się własną krwią z osobami w stanie zagrożenia życia. To kolejna forma realizacji naszego policyjnego hasła „Pomagamy i chronimy”.