Admiralski awans - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Admiralski awans

Goszczący kilka miesięcy temu w słupskiej Szkole Policji głównodowodzący amerykańską Marynarką Wojenną w Europie, Afryce i południowo-zachodniej Azji wiceadmirał Yancy B. Linsey awansował na dowódcę lądowych jednostek Marynarki Wojennej USA na całym świecie. Podczas wizyty w słupsku Yancy B. Linsey oddał hołd poległym i pomordowanym polskim policjantom przed tablicą pamiątkową i urną z ziemią z Miednoje.

Nominację na zwierzchnika lądowych jednostek USNavy na całym świecie podpisał na początku maja Prezydent USA Donald Trump. Yancy B. Lindsey został również awansowany do stopnia wiceadmirała (tzw. admirał trzygwiazdkowy). Do początku maja pełnił on funkcję Dowódcy US Navy w Europie, Afryce i Azji Pd.-Zach. - w tej jurysdykcji znajduje się także amerykańska baza NSF w Redzikowie koło Słupska, z którą współpracuje na mocy podpisanego porozumienia słupska Szkoła Policji.

Wizyta wiceadmirała w Szkole Policji związana była z uroczystością zmiany na stanowisku Dowódcy Bazy Wsparcia US Navy w Redzikowie. Amerykański gość zapoznając się wówczas w Izbie Tradycji i Historii z tragiczną kartą historii przedwojennych polskich policjantów dowiedziawszy się, że na frontowej ścianie głównego budynku dydaktycznego Szkoły znajduje się tablica poświęcona polskim policjantom poległym i pomordowanym w służbie dla Ojczyzny oraz urna z ziemią pobraną z mogił w Miednoje, gdzie spoczywa kilka tysięcy polskich przedwojennych policjantów zamordowanych przez sowieckie NKWD w ramach planowego wyniszczenia państwa polskiego po agresji Sowietów na Polskę 17 września 1939 roku - poprosił o możliwość przejścia na to miejsce.

Po przejściu pod tablicę w towarzystwie Komendanta Szkoły Wiceadmirał oddał hołd policjantom, którzy poświęcili Ojczyźnie własne życie. Yancy B. Lindsey w rozmowie z  insp. Jackiem Gilem podkreślił ogromne znaczenie przywiązania do tradycji i szacunku wobec historii własnej formacji mundurowej.
- Służba i poświęcenie Ojczynie jest najwyższą uniwersalną wartością w każdej formacji mundurowej na świecie - powiedział Yancy B. Lindsey.