Policyjni wykładowcy w terenie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjni wykładowcy w terenie

Kilkudziesięciu wykładowców słupskiej Szkoły Policji pełni codziennie służbę w jednostkach terenowych Policji. Oprócz wsparcia kadrowego, jest to również możliwość wymiany i doskonalenia doświadczeń.

Wykładowcy Szkoły to policjanci, którzy w przeszłości pełnili służbę w jednostkach terenowych. Duże doświadczenie i odpowiednia wiedza pozwalają przygotować do służby kolejne pokolenia funkcjonariuszy.
Okresowa służba w terenie, oprócz wsparcia kolegów z „pierwszej linii” daje także możliwość poznania aktualnego spektrum interwencji i działań podejmowanych przez policjantów.
Wykładowcy słupskiej Szkoły pełnią nie tylko służbę na stanowiskach sztabowych, ale również służbę patrolową na ulicy. Taka wszechstronna praktyka pozwoli w przyszłości jeszcze lepiej przygotowywać kolejne kadry młodych policjantów do pełnienia niełatwej, ale pięknej służby.