Zakończenie policyjnej służby - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Zakończenie policyjnej służby

Wpisem do Księgi Honorowej Szkoły Policji w Słupsku uhonorowany został mł.insp. Jarosław Makowski - Naczelnik Wydziału Teleinformatyki, który dzisiaj, po 26 latach służby w policyjnym mundurze przechodzi na emeryturę.

Nasz Kolega służbę w Policji rozpoczął w sierpniu 1994 roku. Od początku związany był ze Szkołą Policji w Słupsku. Wykonywał zadania na stanowisku aplikanta Samodzielnej Sekcji Łączności, wykładowcy Zakładu Informatyki i Zakładu Ogólnozawodowego oraz eksperta Wydziału Teleinformatyki. Wysoka ocena realizowanych przez niego zadań służbowych była podstawą do powierzenia mu obowiązków naczelnika Wydziału Teleinformatyki, a następnie mianowania go na to stanowisko z dniem 15 maja 2017 roku.
W 1982 roku ukończył Technikum Elektroniczne w Koszalinie z tytułem technika elektronika o specjalności radiotechnika i telewizja, a w 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie zastosowania komputerów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej.

Mł.insp. Jarosław Makowski pełnił nadzór nad rozbudową HotSpot WiFi na terenie Szkoły, uruchomieniem Stacji Monitorującej STAM-2 oraz systemu kontroli dostępu ACCO-NET, wykonaniem monitoringu środowiskowego pomieszczeń teleinformatycznych, rozbudową monitoringu wizyjnego CCTV w obiektach Szkoły, jak również rozbudową sieci światłowodowej na terenie Szkoły.
Dodatkowo pełnił nadzór nad przygotowywaniem ogólnopolskiego projektu wymiany sprzętu systemu SWOP na gruncie infrastruktury Szkoły Policji w Słupsku, zakupami sprzętu ze środków finansowych w ramach Programu Modernizacji Policji, przygotowaniem obsługi teleinformatycznej obrad komendantów szkół policyjnych z Komendantem Głównym, międzynarodowych ćwiczeń  EUPST 2, Turnieju Par Patrolowych i Narady Naczelników Prewencji Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji.

Prezentowana postawa zawodowa oraz osiągnięcia w służbie były również podstawą do wyróżnienia go brązową odznaką „Zasłużony Policjant” oraz „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę”. Ponadto nadano mu także Honorową Odznakę Szkoły Policji w Słupsku przyznawaną przez Komendanta Szkoły osobom szczególnie dla niej zasłużonym.
Mł.insp. Jarosław Makowski w toku służby wyróżniał się wzorową postawą etyczną, zdyscyplinowaniem i ogromnym poczuciem odpowiedzialności. W uznaniu takiego przebiegu służby Komendant Szkoły insp. Jacek Gil wyróżnił go również okolicznościowym wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.