Ratownicza wiedza dla wszystkich - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Ratownicza wiedza dla wszystkich

Policyjni wykładowcy z centrum Ratownictwa Szkoły Policji w Słupsku przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników usteckiego magistratu. W szkoleniu wzięli również udział funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ustce.

Przeprowadzone wykłady i ćwiczenia  obejmowały tematykę rozpoznania nagłych stanów zagrożenia oraz udzielenie pomocy osobom nieprzytomnym. Każdy uczestnik szkolenia - w ramach ćwiczeń - prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu automatycznego defibrylatora AED.
Praktyczne ćwiczenia, pod kierunkiem nadkom. Sylwii Rody oraz sierż.szt. Aleksandra Ziobro odbywały się na specjalnych trenażerach do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) Resusci Anne QCPR.
Manekiny te  mają realistyczne cechy anatomiczne i są w pełni zgodne z aktualnymi wytycznymi w zakresie RKO. W efekcie uczestnik szkolenia doświadczył odpowiedniego oporu klatki piersiowej, zobaczył unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji oraz zrozumiał konieczność odchylenia głowy i uniesienia podbródka, aby zapewnić odpowiednie udrożnienie  dróg oddechowych.

Miasto Ustka posiada 6 urządzeń AED, które rozlokowane są w różnych miejscach na terenie kurortu. Defibrylator AED jest urządzeniem, które w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny, którego celem jest  przywrócenie prawidłowego rytmu serca.
Defibrylacja w połączeniu z resuscytacją krążeniowo-oddechową wykonana w ciągu od 3 do  minut od utraty przytomności może zapewnić przeżywalność na poziomie 50-70% .

Współpraca z Urzędem Miasta Ustka i doskonalenie umiejętności ratowniczych jej pracowników pozwoli jeszcze bardziej efektywniej pomagać osobom w stanie nagłego zagrożenia życia. Dzięki spotkaniu policyjni ratownicy mogli wymienić się doświadczeniami ze strażnikami miejskimi, którzy w sezonie letnim, w śród spektrum swoich interwencji maja także te związane z udzielaniem pierwszej pomocy mieszkańcom i przyjeżdżającym na wypoczynek turystom.