Polsko-chorwacka policyjna współpraca - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Polsko-chorwacka policyjna współpraca

Komendanci Akademii Policyjnej w Zagrzebiu i Szkoły Policji w Słupsku podpisali umowę o współpracy między placówkami. Obie strony chcą w ten sposób zintensyfikować dotychczasową współpracę, zapoczątkowaną podpisaniem kilka lat temu listu intencyjnego.

Umowę o współpracy podpisano w siedzibie słupskiej Szkoły Policji. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: ze strony chorwackiej - Komendant Akademii Dubravko Novak, a ze strony polskiej - insp. Jacek Gil, Komendat Szkoły Policji w Słupsku. Podpisana umowa nawiązuje do międzyrządowej umowy podpisanej przez Chorwację i Polskę, a dotyczącej wspólnego zwalczania przestępczości.

Dwustronna współpraca ma być realizowana między innymi przez wspólne projekty o charakterze międzynarodowym, wymianę informacji o szkoleniach Policji, wizyty wykładowców i słuchaczy oraz wymianę wyników badań naukowych i zawodowych. Podpisanie umowy o współpracy poprzedziło kilka lat temu podpisanie listu intencyjnego między placówkami, gdy Chorwacja stała się członkiem Unii Europejskiej.
W podpisanym dokumencie mowa jest też między innymi o organizacji wspólnych badań naukowych i metodologicznych, a także współpracy przy tworzeniu nowych programów nauczania zarówno na poziomie szkolenia zawodowego podstawowego, jak i kursów specjalistycznych.

Wymiernym efektem dotychczasowych wspólnych działań jest uczestnictwo chorwackich wykładowców w - prowadzonym w słupskiej Szkole - kursie Instruktorów Strzelań Policyjnych. Policyjni wykładowcy ze Słupska uczestniczyli natomiast w specjalistycznym szkoleniu strzeleckim organizowanym przez chorwacką Akademię Policyjną. Policyjni wykładowcy z Zagrzebia uczestniczą także w corocznych Międzynarodowych Mistrzostwach Szkół i Ośrodków Szkolenia Służb Mundurowych w Strzelaniu, które rozgrywane są na jednej z najnowocześniejszych policyjnych strzelnic w Słupsku.

Akademia Policji w Zagrzebiu jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji; została założona w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako policyjne centrum edukacyjne.
W Akademii kształcą się nie tylko przyszli policjanci; jednostka prowadzi także wiele kursów specjalistycznych, między innymi dla funkcjonariuszy służb kryminalnych i prewencyjnych. W jej strukturze znajduje się również Ośrodek Szkolenia Przewodników i Psów Służbowych.
Misją Akademii jest nie tylko kształcenie nowych kadr policyjnych, ale także ciągły własny rozwój naukowy wykładowców zgodny z wymogami, jakie wyznaczają codzienne realia policyjnej służby chorwackich policjantów.

Podpisanie porozumienia o współpracy

 

Wpólne inicjatywy policyjnych szkół ze Słupska i Zagrzebia

 

Wizyta w słupskim Urzędzie MIejskim