Polsko-amerykańska współpraca - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Polsko-amerykańska współpraca

Baza Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie zacieśnia oficjalną współpracę szkoleniową ze Szkołą Policji w Słupsku. Umowę w tej sprawie parafowano w środę. Pod dokumentem podpisy złożyli dowódcy jednostek: Dowódca NSF Redzikowo Capt. USNavy Eric Williams i Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil.

Podpisany dokument przewiduje współpracę między jednostkami między innymi w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących technik i metodologii szkolenia zawodowego i działań edukacyjnych. W dokumencie jest także mowa o prowadzeniu wspólnych warsztatów i innych działań mających na celu wymianę wiedzy i umiejętności zawodowych. Odrębnym punktem umowy jest także zapis o wdrażaniu wspólnych przedsięwzięć w ramach lokalnej integracji społecznej. Umowa przewiduje również wykorzystanie bazy dydaktyczno-szkoleniowej obu jednostek.

Warto również podkreślić, że przedstawiciele Armii Stanów Zjednoczonych uczestniczyli już w ćwiczeniach międzynarodowych EUPST II organizowanych przez Szkołę Policji w Słupsku i Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.
Wspólnie z agentami NCIS - Biura Śledczego Marynarki Wojennej przeprowadzono już kilkukrotnie ćwiczenia dotyczące działań interwencyjnych, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i prowadzeniem ognia z broni osobistej amunicją bojową i obezwładniającą. Podpisane w środę porozumienie rozszerza obecną współpracę i tworzy nowe możliwości prowadzenia wspólnych szkoleń i przedsięwzięć.

Na zakończenie podpisania porozumienia Dowódca Bazy NSF Redzikowo odczytał list, który do Komendanta Szkoły Policji w Słupsku skierował głównodowodzący amerykańską Marynarką Wojenną w Europie, Afryce i południowo-zachodniej Azji wiceadmirał Yancy B. Linsey. Wiceadmirał gościł w słupskiej Szkole pod koniec listopada ubiegłego roku.