Odpoczynek po latach pracy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Odpoczynek po latach pracy

Ponad 20 lat swojego czynnego życia zawodowego poświęcili na pracę w Słupskiej Szkole Policji, teraz przeszli na zasłużoną emeryturę. Dwoje pracowników pionu logistycznego Szkoły zakończyło pod koniec grudnia pracę w naszej placówce.

Pani Elżbieta Bukowska była zatrudniona w Szkole Policji od 1 lutego 1997 roku. Przez ponad 22 lata pracy w naszej jednostce realizowała zadania na stanowiskach: starszy referent, inspektor, starszy inspektor oraz specjalista.
W Sekcji Administracyjno-Gospodarczej do jej obowiązków należało między innymi realizowanie zadań obejmujących całość zagadnień gospodarki mundurowej.
Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej Pani Elżbieta powierzone zadania służbowe zawsze realizowała w sposób staranny i sumienny. Wykazywała się dużą samodzielnością oraz odpowiedzialnością w ich wykonywaniu.

Pan Tadeusz Skopiński był zatrudniony w Szkole Policji od 1 października 1996 roku.  Przez ponad 23 lata pracy realizował zadania na stanowiskach: ślusarz-spawacz oraz konserwator urządzeń technicznych. Był odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie prac konserwacyjnych, a w szczególności prac ślusarskich w obiektach i na terenie Szkoły Policji w Słupsku.
Podczas swojej wieloletniej pracy pełnił również funkcje Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Społecznego Inspektora Pracy.