Nagrody na Święto Niepodległości - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nagrody na Święto Niepodległości

Nagrody Komendanta Głównego Policji z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości otrzymała dziś grupa pracowników cywilnych Szkoły Policji w Słupsku. Dodatkowo listy gratulacyjne wręczył im Komendant Szkoły insp. Jacek Gil.

W trakcie porannego spotkania w gabinecie Komendanta, insp. Jacek Gil przekazał słowa uznania dla wysiłku zawodowego, profesjonalizmu, aktywności i ogromnego zaangażowania w realizację powierzonych obowiązków zawodowych przez wyróżnionych nagrodami pracowników.
W imieniu Komendanta Głównego Policji, a także własnym, insp. Jacek Gil złożył pracownikom szkoły serdeczne podziękowania i życzenia dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz spełnienia planów i zamierzeń.