Kontrole autokarów bez tajemnic - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kontrole autokarów bez tajemnic

Oprócz zajęć programowych, mogą także poszerzać swoją wiedze podczas popołudniowych zajęć fakultatywnych. Słuchacze szkoły Policji w Słupsku mają do dyspozycji całą gamę zajęć, dzięki którym mogą jeszcze lepiej utrwalić swoją wiedzę i umiejętności.

Popołudniowe zajęcia dodatkowe przygotowywane są przez większość komórek dydaktycznych. Wśród tej oferty znajdują się między innymi  zajęcia „Koła prewencji i ruchu drogowego”. Ostatnie z tych zajęć poświęcone były kontroli stanu technicznego pojazdów silnikowych.
W trakcie fakultetów przedstawiono kompetencje policjantów w zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów na przykładzie autobusu. Ma to szczególne znaczenie dla funkcjonariuszy Policji, którzy wkrótce rozpoczną służbę w jednostkach terenowych i uczestniczyć będą w tego rodzaju czynnościach przed wjazdem autokarów na wycieczki czy kolonie nie tylko w okresie wakacyjnym.

Młodzi policjanci wraz z wykładowcami omówili także postępowanie w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w wyposażeniu, stanie technicznym bądź też w sytuacji związanej ze nieprawidłowym stanem psychofizycznym kierującego autobusem.
Na podstawie własnych doświadczeń ze służby w terenie policyjni wykładowcy zwracali szczególną uwagę, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na policjantach dokonujących kontroli takich pojazdów i jakie to ma znaczenie dla zapobiegania katastrofom w ruchu drogowym.