Dzieci i policjanci o bezpieczeństwie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Dzieci i policjanci o bezpieczeństwie

Z kolejnymi uczniami klas II szkół podstawowych w Słupsku i ościennych gminach spotykają się wykładowcy Szkoły Policji. Jest to coroczna edycja lekcji realizowanych w szkołach pod hasłem "Odkrywamy bezpieczeństwo".

W ramach praktycznych zajęć policjanci przedstawiają zasady poruszania się po drodze oraz zwracają uwagę na czyhające na nich tam niebezpieczeństwa. Przypominają uczniom, jak należy przechodzić przez jezdnię, jak chodzić po chodniku, a także jak zachowywać się na przystanku autobusowym.
Łącznie w spotkaniach udział weźmie kilka tysięcy uczniów klas drugich szkół podstawowych z samego miasta, podstawówek gminy wiejskiej Słupsk oraz wybranych przedszkoli.

Spotkania z dziećmi są też okazją do wymiany spostrzeżeń odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które powinni zapewniać rodzice czy opiekunowie podczas przewożenia ich w pojazdach. Pomimo początkowego etapu edukacji w zakresie ruchu drogowego dzieci wykazują ogromne zainteresowanie ogólnie pojętym bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
W trakcie ostatniego spotkania, na zakończenie zajęć, policjanci wręczyli dzieciakom czekolady zebrane przez policjantów oddających honorowo krew oraz opaski odblaskowe przekazane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku.