Kolejna krew policjantów - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kolejna krew policjantów

Młodzi policjanci, słuchacze Szkoły Policji w Słupsku, po raz kolejny podzielili się własną krwią. Ostatnia akcja przyniosła ponad 23 litry tego życiodajnego płynu.

W ramach podejmowanych działań członkowie Klubu HDK PCK przy Szkole Policji przeprowadzają pogadanki promujące honorowe krwiodawstwo wśród policjantów, którzy jeszcze nie oddawali krwi, a także koordynują akcje zbiorowego oddawania krwi przez kadrę i słuchaczy Szkoły.
Krwiodawcy promują honorowe donacje jako bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Takie zaangażowanie jest bowiem wpisane w etos zawodu policjanta, którego powołaniem jest służba społeczeństwu.

52 osoby oddały łącznie 23,4 litra krwi.

Na uwagę zasługuje także fakt, że średnio 75 policyjnych donatorów decyduje się na to po raz pierwszy w życiu. Po pierwszej donacji większość z nich deklaruje, że będzie to już robić cyklicznie, ponieważ daje to ogromną satysfakcję.
W tym roku policjanci Szkoły Policji w Słupsku chcą łącznie zebrać ponad 400 litrów krwi. Szanse na to mają bardzo duże.