Prewencyjne sprawdzenie wiedzy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Prewencyjne sprawdzenie wiedzy

Propagowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego z zakresu wiedzy prewencyjnej to jeden z celów, jakie przyświecały zakończonej, XXIII edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej i Ruchu Drogowego. Udział w nim wzięli reprezentanci słuchaczy kursu szkolenia zawodowego podstawowego.

Swoją wiedzą mogli wykazać się słuchacze, którzy w tym tygodniu kończą szkolenie w słupskiej Szkole Policji. Pierwszym etapem był test wiedzy składający się z pytań obejmujących swoim zakresem między innymi: legitymowanie, użycie środków przymusu bezpośredniego, kontrolę osobistą, a także pełnienie służby patrolowej.
Do drugiego etapu zakwalifikowały się osoby, które uzyskały najlepsze wyniki. Policjanci zmierzyli się z dwoma zadaniami. Pierwsze polegało na pisemnym opisaniu czynności, które musi wykonać policjant w trakcie przeprowadzanej interwencji z zakresu ruchu drogowego oraz szeroko rozumianej prewencji.

Zwycięzy XXIII edycji turnieju:

1. miejsce      post. Piotr Ustyjańczuk      KPP Goleniów
2. miejsce      post. Adrian Zacher            KMP Kalisz
3. miejsce      post. Mateusz Dunder        KMP Koszalin

Konkurencje turniejowe - test wiedzy oraz dwa zadania praktyczne pokazały, że uczestnicy dysponują dużym poziomem wiedzy prewencyjnej. Turniej daje uczestnikom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu przedmiotów prewencyjnych oraz pokazuje, w jakich obszarach słuchacze muszą uzupełnić swoje wiadomości, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe.