Absolwenci "zielonej taktyki" - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Absolwenci "zielonej taktyki"

Kolejna grupa policjantów i wykładowców pełniących na co dzień służbę w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji zakończyła szkolenie z zakresu taktyki poruszania się Policji w terenie otwartym oraz działań pościgowych. Jest to szkolenie realizowane we współpracy Głównego Sztabu Policji KGP ze Szkołą Policji w Słupsku.

Cała seria szkoleń prowadzonych w Słupsku odbywa się w ramach projektu pn. „Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych” (PL/2018/PR/0059), który współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W słupskiej Szkole Policji przeprowadzono już w tym roku 12 edycji tego rodzaju szkoleń z zakresu zielonej taktyki dla funkcjonariuszy oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji. Jest to jedyne szkolenie realizowane przez polską Policję, podczas którego policjanci doskonalą umiejętności  posługiwania się mapą, busolą oraz protraktorem jak również poznają budowę, obsługę i możliwości nowoczesnych urządzeń takich jak kamery termowizyjne czy noktowizory.
W trakcie kursu jego uczestnicy korzystali ze specjalnie opracowanego na ten kurs  podręcznika - „Działania pościgowe i poszukiwawcze Policji”, a podczas zajęć praktycznych, realizowanych w terenie leśnym, wykorzystywali nabytą wiedzę realizując zadania zarówno w porze dziennej jak i nocnej.

W podsumowaniu obecnej edycji szkolenia wziął udział kierownik projektu - mł. insp. Paweł Pinda z Głównego Sztabu Policji KGP, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę policjantów i pracowników cywilnych Szkoły Policji w Słupsku, którzy nie tylko organizują kursy z zielonej taktyki w swojej szkole, ale również aktywnie uczestniczą w innych przedsięwzięciach realizowanych przez Policję w ramach projektu; na przykład poprzez stworzenie podręcznika na potrzeby tego szkolenia, czy też pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń dowódczo-sztabowych organizowanych na poligonach wojskowych.

ZAJĘCIA W TERENIE

 

ZAJĘCIA SZTABOWE

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA