Żołnierskie święto w 7. Brygadzie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Żołnierskie święto w 7. Brygadzie

Przedstawiciele słupskiej Szkoły Policji uczestniczyli w uroczystościach związanych ze świętem 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Tegoroczne obchody połączone były z pożegnaniem wojskowych, którzy pełnić będą misję w Iraku.

Uroczystości oficjalne odbyły się na głównym placu apelowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Udział w nich wzięli parlamentarzyści, samorządowcy oraz komendanci i dowódcy jednostek garnizonu słupskiego. Szkołę Policji reprezentował Komendant insp. Jacek Gil.
Jednym z elementów święta było pożegnanie żołnierzy VII. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, którzy w Iraku wykonywać będą zadania szkoleniowo-doradcze.

7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku jest oddziałem wchodzącym w skład 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, posiadającym stały skład organizacyjny, obejmujący pododdziały ogólnowojskowe, oddziały przeznaczone do bezpośredniego prowadzenia walki, a także pododdziały przewidziane do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych.
Przeznaczeniem 7 Brygady jest między innymi obrona wybrzeża morskiego, samodzielnie lub we współdziałaniu z oddziałami wojsk sojuszniczych, a także współuczestniczenia w sytuacjach kryzysowych.