Polsko-amerykańskie rozmowy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Polsko-amerykańskie rozmowy

Wspólne szkolenia w zakresie działań w terenie zurbanizowanym oraz taktyka interwencji - to niektóre z płaszczyzn współpracy z policjantami, o których mówił dowódca komponentu amerykańskiego bazy w Redzikowie. Przedstawiciele Bazy Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych gościli z roboczą wizytą w słupskiej Szkole Policji.

Było to już kolejne płk Jona Granta z Komendantem Szkoły Policji insp. Jackiem Gilem. W trakcie kilkugodzinnej wizyty Komendant Szkoły zapoznał Dowódcę Bazy z ze specyfiką policyjnego szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także zaprezentował bazę dydaktyczną oraz obiekty jednej z najnowocześniejszych w kraju strzelnic.

Amerykanie są zainteresowani ćwiczeniami w zakresie wybranych technik interwencji oraz wspólnymi ćwiczeniami w obiektach symulacyjnych słupskiej Szkoły Policji. Jak podkreślił w czasie rozmów insp. Jacek Gil każdy kontakt na płaszczyźnie szkoleniowej z innymi służbami, a szczególnie zagranicznymi, jest polem zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności, które mogą wzbogacić szkolenie prowadzone w słupskiej Szkole Policji.

Płk. Jon Grant wstąpił do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w 1983 roku. Pierwsze służby morskie odbywał na pokładzie USS Arthur W. Redford w Zatoce Perskiej, a następnie w rejonie Ameryki Południowej. W listopadzie 2016 roku objął dowództwo nad bazą wsparcia U.S.Navy w rumuńskim Deveselu. Przed objęciem aktualnego dowództwa bazy wsparcia U.S.Navy w Redzikowie płk. Jon Grant pełnił funkcję interoperacyjnego oficera sił zbrojnych współpracującego z Wojennymi Siłami Informacyjnymi na Zachodzie, w San Diego.
Formalnie baza w Redzikowie podlega europejskiemu Dowództwu 6 Floty U.S. Navy w Neapolu.

Baza Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie od kilku lat prowadzi oficjalną współpracę szkoleniową ze Szkołą Policji w Słupsku. Umowa w tej sprawie została parafowana w 2017 roku.
Umowa przewiduje organizację i realizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych dla przedstawicieli Szkoły Policji i marynarzy U.S. Navy. Umowa przewiduje również wykorzystanie bazy dydaktyczno-szkoleniowej obu jednostek.