Najmłodsi ustczanie z policjantami - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Najmłodsi ustczanie z policjantami

O służbie w Policji, profilaktyce i daktyloskopii mówili policyjni wykładowcy podczas festynu rodzinnego, który odbył się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. Wykładowcy przygotowali także prezentacje wybranego policyjnego wyposażenia.

Spotkanie zostało zorganizowane dla najmłodszych ustczan z okazji Dnia Dziecka. Oprócz wielu rozrywek można było również porozmawiać z policjantami na wszystkie tematy istotne dla uczniów szkoły podstawowej. Wykładowcy ze Szkoły Policji przygotowali również stanowisko z policyjnym wyposażeniem, a także stolikiem daktyloskopijnym, przy którym każda chętna osoba mogła swoje odciski linii papilarnych.

Szczególną uwagę podczas wszystkich rozmów poświęcano bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły. Policjanci zwracali uwagę nie tylko na bezpieczne poruszanie się po ulicach, ale również na to, jak zachować powinny się dzieci w przypadku zaczepek ze strony osób nieznajomych. Już tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne pojazdy, w których można było włączać sygnały świetlne i dźwiękowe.

  • Policjanci przed jednym ze stoisk.
  • Dzieci przy stoisku daktyloskopijnym.
  • Prezentacja wyposażenia policjanta pododdziału zwartego.
  • Dzieci przy policyjnych stoiskach.
  • Rozmowa o odciskach palców (śladach linii papilarnych).
  • Przymierzanie policyjnego wyposażenia.
  • Dziecko z policyjną tarczą.
  • Dzieciaki w radiowozie.
  • Dzieci w policyjnym radiowozie.