III. Turniej Oddziałów Prewencji - wyniki - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

III. Turniej Oddziałów Prewencji - wyniki

Pół tysiąca policjantów reprezentujących Oddziały i Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji rywalizuje w słupskiej Szkole Policji o miano najlepszych w kraju. III. Turniej Oddziałów Prewencji to największe w Polsce, cykliczne policyjne zawody pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

1. miejsce - 

OPP w Poznaniu

2. miejsce -

OPP w Białymstoku

3. miejsce -

OPP w Lublinie

4 miejsce -   OPP w Bydgoszczy
5 miejsce -   OPP w Warszawie
6 miejsce -   SPPP w Radomiu
7 miejsce -   OPP w Szczecinie
8 miejsce -   OPP w Kielcach
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
 • Wręczenie nagród dla zdobywców III. miejsca, reprezentacji OPP Lublin.
 • Trzecie miejsce - reprezentacja OPP Lublin.
 • Wręczenie nagród dla zdobywców II. miejsca, reprezentacji OPP Białystok.
 • Drugie miejsce - reprezentacja OPP Białystok.
 • Wręczenie nagród dla zdobywców I. miejsca, reprezentacji OPP Poznań.
 • Pierwsze miejsce - reprezentacja OPP Poznań.
 • Gratulacje od dowódcy OPP Poznań.
 • Zdjęcie trzech zwycięskich plutonów.
 • Pamiątkowe zdjęcie na schodach głównego budynku dydaktycznego słupskiej Szkoły Policji.
 • Radość zwycięskiego plutonu - podrzucanie dowódcy.
 • Dowódcy oddziałów na schodach Klubu Słuchacza słupskiej Szkoły Policji.
 • Dowódcy oddziałów na schodach Klubu Słuchacza słupskiej Szkoły Policji.
Pobierz zdjęcia z zakończenia turnieju:  CZĘŚĆ 1 (.ZIP - 33,8 MB)   oraz   CZĘŚĆ 2 (.ZIP - 32,4 MB)

W trzecim, ostatnim dniu turnieju policjanci mieli przed sobą test wiedzy zawodowej. Polegał on na indywidualnym udzieleniu przez każdego policjanta odpowiedzi na 20 pytań. Każde pytanie testu składało się z trzonu i czterech wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Test obejmował problematykę określoną programem szkolenia zawodowego podstawowego, które na początku swojej służby przechodzi obowiązkowo każdy policjant.

 • Test wiedzy - ostatnia turniejowa konkurencja.
 • Policjanci odpowiadają na pytania zawarte w teście.
 • Rozwiązywanie testu odbywało się między innymi w głównej auli słupskiej Szkoły Policji.

Pobierz więcej zdjęć z Konkurencji VI. - "Test wiedzy" (plik .ZIP - 12,5 MB)


DRUGI DZIEŃ TURNIEJU

 • Konkurencja V. "Marsz taktyczny z wykorzystaniem GPS".
  Ładowanie odtwarzacza...
  • Marsz taktyczny z bronią długą.
  • Zajęcie pozycji ubezpieczających przy drodze.
  • Obserwacja wzgórza przy leśnej drodze.
  • Obserwacja wyznaczonego odcinka leśnego przez policjantów.
  • Sprawdzanie pozycji za pomocą lokalizatora GPS.
  • Zabezpieczanie wyznaczonego fragmentu drogi leśnej.
   
 • Konkurencja IV.  "Policyjni siłacze".
  Ładowanie odtwarzacza...
  • Przetaczanie opon.
  • Przeciąganie autobusu.
  • Przenoszenie worków przeciwpowodziowych z piaskiem.
  • Przenoszenie lektyki.
  • Przenoszenie ciężarów.
  • Ciągnięcie autobusu za pomocą liny.
  Ładowanie odtwarzacza...

III. Turniej Oddziałów Prewencji odbywa się przy wsparciu Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Celem rywalizacji jest doskonalenie policyjnej praktyki, ale również propagowanie zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji, właściwego wizerunku policjanta, sprawnego, zdecydowanego w działaniu, ale przed wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Środa była drugim dniem turniejowych zmagań. Od wczesnych godzin porannych policjanci rywalizują w lasach wokół Słupska z wykorzystaniem lokalizatorów GPS prowadząc "Marsz taktyczny". Zadaniem każdego z 17 pododdziałów jest przemieszczenie się marszem taktycznym z wykorzystaniem odpowiednich szyków, dostosowanych do zastanej sytuacji, przez teren otwarty z punktu startu poprzez kolejne oznaczone jako "way points" do punktu kończącego. Policjanci ubrani są w umundurowanie ćwiczebne, kamizelki kuloodporne plate carrier, hełmy kevlarowe, broń długą, radiostacje nasobne i lokalizatory GPS.

Kolejna dzisiejsza dyscyplina to "Policyjni siłacze". W trakcie konkurencji policjanci zaliczyają cztery próby siłowe w jak najkrótszym czasie. Próby posiadają nazwy charakteryzujące dane działanie: „przemieszczanie pojazdu”, „lektyka”, „przetaczanie opon”, „spacer dowódcy drużyny”.
Policjanci przystępują do konkurencji w umundurowaniu ćwiczebnym z wyposażeniem jak do działań w pododdziale zwartym, tj.: kask przeciwuderzeniowy z kompatybilną maską przeciwgazową, kamizelka przeciwuderzeniowa z ochraniaczami barków i ramion, ochraniacze przedramienia, ochraniacze nóg, ochraniacze ud i rękawice przeciwuderzeniowe.


WYNIKI PO PIERWSZYM DNIU TURNIEJU (.PDF)

Wtorek, pierwszy pełny dzień rywalizacji (w przeddzień odbyły się konkurencje integracyjne - szczegóły poniżej) był dla uczestników niezwykle intensywny. We wtorek bowiem rozgrywane były trzy konkurencje:

 • Konkurencja III. „Taktyka działania pododdziału zwartego”.
  Wyniki (.PDF)
Ładowanie odtwarzacza...
 
Ładowanie odtwarzacza...
 • Konkurencja I. „Strzelanie sytuacyjne z broni palnej, z elementami udzielania pierwszej pomocy”.
  Wyniki (.PDF)
Ładowanie odtwarzacza...
 • Bieg przed rozpoczęciem strzelania.
 • Czołganie pod przeszkodą.
 • Pokonywanie otworu w ścianie.
 • Przygotowanie do strzelanie bronią gładkolufową.
 • Strzelanie z pistoletu maszynowego.
 • Policjanci przy tarczach strzeleckich.
 • W trakcie konkurencji "Udzielanie pierwszej pomocy".
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

ROZPOCZĘCIE TURNIEJU

Szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane są konkurencje, pozwala na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także jest okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji.
Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju będzie również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań.


Konkurencje integracyjne w przeddzień Turnieju

Tradycją Turnieju Oddziałów Prewencji jest organizacja w dniu poprzedzającym zmagania dwóch konkurencji integracyjnych. Zmagania te mają na celu wzajemne poznanie się policjantów, a także danie przedsmaku czekającej ich rywalizacji. Udział w tych zmaganiach biorą zawsze dowódcy oddziałów i pododdziałów oraz kilkuosobowa reprezentacja policjantów z każdego garnizonu.

W tym roku dowódcy oddziałów rywalizowali ze sobą na torze przeszkód zakończonym składaniem rozłożonej na części jednostki broni. Policjanci natomiast, w kilkuosobowych grupach, musieli w jak najkrótszym czasie założyć indywidualne wyposażenie ochronne Pododdziału Zwartego Policji. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Konkurencja dowódców:

 • 1. miejsce - mł.insp. Mariusz Pelec, OPP Poznań
 • 2. miejsce - nadkom. Andrzej Lubowiecki, OPP Olsztyn
 • 3. miejsce - nadkom. Marek Gilewski, OPP KIelce
Ładowanie odtwarzacza...

Konkurencja reprezentacji policjantów:

 • 1. miejsce -  OPP Radom
 • 2. miejsce - OPP Lublin
 • 3. miejsce - OPP Białystok
Ładowanie odtwarzacza...
 • Rozłożony sprzęt policjanta pododdziału zwartego.
 • Policjanci zakładający na siebie elementy wyposażenia pezet.
 • Zakładanie ochraniacza klatki piersiowej.
 • Zakładanie ochraniaczy piszczeli.
 • Reprezentacja jednego z garnizonów w trakcie zakładania elementów wyposażenia.
 • Sprawdzanie poprawności założenia poszczególnych elementów.
 • Wypakowywanie elementów wyposażenia z torby transportowej.
 • Ostatnie poprawki założonych elementów pezetowskich.
 • Poprawianie założonego ochraniacza przedramienia.

Pobierz więcej zdjęć z konkurencji reprezentacji policjantów (plik .ZIP - 49 MB)

WYNIKI KONKURENCJI INTEGRACYJNYCH (.PDF)