III. Turniej Oddziałów Prewencji - wyniki - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

III. Turniej Oddziałów Prewencji - wyniki

Pół tysiąca policjantów reprezentujących Oddziały i Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji rywalizuje w słupskiej Szkole Policji o miano najlepszych w kraju. III. Turniej Oddziałów Prewencji to największe w Polsce, cykliczne policyjne zawody pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

1. miejsce - 

OPP w Poznaniu

2. miejsce -

OPP w Białymstoku

3. miejsce -

OPP w Lublinie

4 miejsce -   OPP w Bydgoszczy
5 miejsce -   OPP w Warszawie
6 miejsce -   SPPP w Radomiu
7 miejsce -   OPP w Szczecinie
8 miejsce -   OPP w Kielcach

Film III. TOP - Zakończenie i wręczenie nagród

Opis filmu: Zakończenie turnieju na głównym placu apelowym słupskiej Szkoły Policji.

Film Relacja z zakończenia - Relacja TV

Opis filmu: Policjanci z trakcie działań w pododdziale zwartym przed barykadą.

 • Wręczenie nagród dla zdobywców III. miejsca, reprezentacji OPP Lublin.
 • Trzecie miejsce - reprezentacja OPP Lublin.
 • Wręczenie nagród dla zdobywców II. miejsca, reprezentacji OPP Białystok.
 • Drugie miejsce - reprezentacja OPP Białystok.
 • Wręczenie nagród dla zdobywców I. miejsca, reprezentacji OPP Poznań.
 • Pierwsze miejsce - reprezentacja OPP Poznań.
 • Gratulacje od dowódcy OPP Poznań.
 • Zdjęcie trzech zwycięskich plutonów.
 • Pamiątkowe zdjęcie na schodach głównego budynku dydaktycznego słupskiej Szkoły Policji.
 • Radość zwycięskiego plutonu - podrzucanie dowódcy.
 • Dowódcy oddziałów na schodach Klubu Słuchacza słupskiej Szkoły Policji.
 • Dowódcy oddziałów na schodach Klubu Słuchacza słupskiej Szkoły Policji.
Pobierz zdjęcia z zakończenia turnieju:  CZĘŚĆ 1 (.ZIP - 33,8 MB)   oraz   CZĘŚĆ 2 (.ZIP - 32,4 MB)

W trzecim, ostatnim dniu turnieju policjanci mieli przed sobą test wiedzy zawodowej. Polegał on na indywidualnym udzieleniu przez każdego policjanta odpowiedzi na 20 pytań. Każde pytanie testu składało się z trzonu i czterech wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Test obejmował problematykę określoną programem szkolenia zawodowego podstawowego, które na początku swojej służby przechodzi obowiązkowo każdy policjant.

 • Test wiedzy - ostatnia turniejowa konkurencja.
 • Policjanci odpowiadają na pytania zawarte w teście.
 • Rozwiązywanie testu odbywało się między innymi w głównej auli słupskiej Szkoły Policji.

Pobierz więcej zdjęć z Konkurencji VI. - "Test wiedzy" (plik .ZIP - 12,5 MB)


DRUGI DZIEŃ TURNIEJU

III. Turniej Oddziałów Prewencji odbywa się przy wsparciu Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Celem rywalizacji jest doskonalenie policyjnej praktyki, ale również propagowanie zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji, właściwego wizerunku policjanta, sprawnego, zdecydowanego w działaniu, ale przed wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Środa była drugim dniem turniejowych zmagań. Od wczesnych godzin porannych policjanci rywalizują w lasach wokół Słupska z wykorzystaniem lokalizatorów GPS prowadząc "Marsz taktyczny". Zadaniem każdego z 17 pododdziałów jest przemieszczenie się marszem taktycznym z wykorzystaniem odpowiednich szyków, dostosowanych do zastanej sytuacji, przez teren otwarty z punktu startu poprzez kolejne oznaczone jako "way points" do punktu kończącego. Policjanci ubrani są w umundurowanie ćwiczebne, kamizelki kuloodporne plate carrier, hełmy kevlarowe, broń długą, radiostacje nasobne i lokalizatory GPS.

Kolejna dzisiejsza dyscyplina to "Policyjni siłacze". W trakcie konkurencji policjanci zaliczyają cztery próby siłowe w jak najkrótszym czasie. Próby posiadają nazwy charakteryzujące dane działanie: „przemieszczanie pojazdu”, „lektyka”, „przetaczanie opon”, „spacer dowódcy drużyny”.
Policjanci przystępują do konkurencji w umundurowaniu ćwiczebnym z wyposażeniem jak do działań w pododdziale zwartym, tj.: kask przeciwuderzeniowy z kompatybilną maską przeciwgazową, kamizelka przeciwuderzeniowa z ochraniaczami barków i ramion, ochraniacze przedramienia, ochraniacze nóg, ochraniacze ud i rękawice przeciwuderzeniowe.


WYNIKI PO PIERWSZYM DNIU TURNIEJU (.PDF)

Wtorek, pierwszy pełny dzień rywalizacji (w przeddzień odbyły się konkurencje integracyjne - szczegóły poniżej) był dla uczestników niezwykle intensywny. We wtorek bowiem rozgrywane były trzy konkurencje:

 • Konkurencja III. „Taktyka działania pododdziału zwartego”.
  Wyniki (.PDF)

Film III. TOP - Taktyka działania pododdziału zwartego

Opis filmu: Protestujące osoby na barykadzie.

 

Film III. TOP - Bieg crossowy

Opis filmu: Druga z konkurencji rozgrywanych podczas III. edycji Turnieju Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji - Bieg crossowy. Szkoła Policji w Słupsku, 14 maja 2019 roku.

 • Konkurencja I. „Strzelanie sytuacyjne z broni palnej, z elementami udzielania pierwszej pomocy”.
  Wyniki (.PDF)

Film III. TOP - Strzelanie i pierwsza pomoc

Opis filmu: Pierwsza z konkurencji rozgrywanych podczas III. edycji Turnieju Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji - strzelanie sytuacyjne z broni palnej, z elementami udzielania pierwszej pomocy. Szkoła Policji w Słupsku, 14 maja 2019 roku.

 • Bieg przed rozpoczęciem strzelania.
 • Czołganie pod przeszkodą.
 • Pokonywanie otworu w ścianie.
 • Przygotowanie do strzelanie bronią gładkolufową.
 • Strzelanie z pistoletu maszynowego.
 • Policjanci przy tarczach strzeleckich.
 • W trakcie konkurencji "Udzielanie pierwszej pomocy".
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

ROZPOCZĘCIE TURNIEJU

Szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane są konkurencje, pozwala na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także jest okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji.
Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju będzie również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań.


Konkurencje integracyjne w przeddzień Turnieju

Tradycją Turnieju Oddziałów Prewencji jest organizacja w dniu poprzedzającym zmagania dwóch konkurencji integracyjnych. Zmagania te mają na celu wzajemne poznanie się policjantów, a także danie przedsmaku czekającej ich rywalizacji. Udział w tych zmaganiach biorą zawsze dowódcy oddziałów i pododdziałów oraz kilkuosobowa reprezentacja policjantów z każdego garnizonu.

W tym roku dowódcy oddziałów rywalizowali ze sobą na torze przeszkód zakończonym składaniem rozłożonej na części jednostki broni. Policjanci natomiast, w kilkuosobowych grupach, musieli w jak najkrótszym czasie założyć indywidualne wyposażenie ochronne Pododdziału Zwartego Policji. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Konkurencja dowódców:

 • 1. miejsce - mł.insp. Mariusz Pelec, OPP Poznań
 • 2. miejsce - nadkom. Andrzej Lubowiecki, OPP Olsztyn
 • 3. miejsce - nadkom. Marek Gilewski, OPP KIelce

Film III. TOP - konkurencja integracyjna dowódców

Opis filmu: Pokonywanie toru przeszkód przez dowódców oddziałów prewencji policji.

Konkurencja reprezentacji policjantów:

 • 1. miejsce -  OPP Radom
 • 2. miejsce - OPP Lublin
 • 3. miejsce - OPP Białystok

Film III. TOP - konkurencja integracyjna policjantów

Opis filmu: Zakładanie wyposażenia indywidualnego policjanta pododdziału zwartego policji.

 • Rozłożony sprzęt policjanta pododdziału zwartego.
 • Policjanci zakładający na siebie elementy wyposażenia pezet.
 • Zakładanie ochraniacza klatki piersiowej.
 • Zakładanie ochraniaczy piszczeli.
 • Reprezentacja jednego z garnizonów w trakcie zakładania elementów wyposażenia.
 • Sprawdzanie poprawności założenia poszczególnych elementów.
 • Wypakowywanie elementów wyposażenia z torby transportowej.
 • Ostatnie poprawki założonych elementów pezetowskich.
 • Poprawianie założonego ochraniacza przedramienia.

Pobierz więcej zdjęć z konkurencji reprezentacji policjantów (plik .ZIP - 49 MB)

WYNIKI KONKURENCJI INTEGRACYJNYCH (.PDF)