Strażackie święto i podziękowania - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Strażackie święto i podziękowania

W uroczystościach związanych ze świętem strażaków, które odbyły się w piątek (10.05) na słupskim placu Zwycięstwa uczestniczył komendant słupskiej Szkoły Policji insp. Jacek Gil. Przypomnijmy, że zarówno Straż Pożarna jak i Policja funkcjonują w ramach jednego ministerstwa - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz rządowych, parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy. Prowadzący uroczystość odczytał decyzję o nadaniu odznaczeń osobom zasłużonym dla pożarnictwa.

W trakcie obchodów Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil otrzymał z rąk Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Krzysztofa Ulaszka  okolicznościowy grawerton z podziękowaniami za dotychczasową owocną współpracę pomiędzy Szkoła Policji i Komendą Miejską PSP.

Na zakończenie części oficjalnej insp. Jacek Gil wręczył natomiast list gratulacyjny z okazji Święta Strażaka st.bryg. Krzysztofowi Ulaszkowi. Ostatnim punktem uroczystości był przemarsz ulicami Słupska. Do jednego ze strażackich pododdziałów organizatorzy zaprosili wszystkich przedstawicieli służb mundurowych obecnych podczas uroczystości.

Warto podkreślić, że Komendant Szkoły insp. Jacek Gil wystąpił podczas uroczystości w nowym wzorze policyjnego umundurowania, które wprowadzane jest z okazji jubileuszu 100-lecia polskiej Policji.

Szkoła Policji w Słupsku współpracuje w zakresie szkolenia nowych kadr - strażaków zawodowych i ochotników - ze znajdującym się w Słupsku Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. W poprzednich latach wykładowcy Szkoły kształcili pożarników między innymi z zakresu kierowania ruchem drogowym i obsługi wybranych aplikacji komputerowych.
Na terenie Szkoły Policji prowadzone są też systematycznie ćwiczenia przeciwpożarowe w udziałem strażaków PSP.

  • Uroczystości z okazji Dnia Strażaka na placu Zwycięstwa w Słupsku

  • Wspólne ćwiczenia policjantów i strażaków na terenie Szkoły Policji