Święto Flagi - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Święto Flagi

Data publikacji 02.05.2019

W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja, flagi z barwami narodowymi powiewają także nad słupską Szkołą Policji. Biało-czerwone barwy zobaczyć można między innymi przy bramie wjazdowej oraz na wieży głównego budynku dydaktycznego.

Święto pod nazwą Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zostało ustanowione w 29 stycznia 2004 roku; tego dnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nową ustawę o symbolach narodowych. Jednym z istotnych zapisów było też stwierdzenie, że flagę może wywiesić każdy obywatel, nie tylko w dni świąt państwowych, ale w dowolnym czasie, pod warunkiem jednak, że będzie ona godnie prezentowana.

Dzień flagi ma także swoje odzwierciedlenie w historii najnowszej. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zatknęli flagę narodową na kolumnie Zwycięstwa w berlińskim parku Tiergarten.
W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej istniał natomiast nakaz ściągania w dniu 2 maja wszystkich flag państwowych wywieszanych wcześniej na święto pracy 1 maja. W ten sposób władze komunistyczne nie pozwalały na uczczenie Święta Konstytucji 3-go Maja.

Z okazji świąt majowych na obiektach słupskiej Szkoły Policji wywieszone są narodowe flagi. Jedna z nich powiewa na najbardziej reprezentacyjnym miejscu - maszcie usytuowanym na wieży głównego budynku dydaktycznego. Jest to jedyna w mieście, zawieszona na stałe na maszcie, flaga państwowa, która posiada również specjalną, wymaganą przepisami, iluminację - to niezbędny wymóg, który określa, że flagi państwowe na masztach w porze nocnej muszą być w odpowiedni sposób oświetlone.

Przedstawiciel Szkoły Policji uczestniczył dziś także w słupskich obchodach Święta Flagi. Punktualnie w południe, w centralnym punkcie miasta - placu Zwycięstwa, przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę, a następnie zaprezentowano krótki program artystyczny. Słupską Policję reprezentował insp. Leszek Gurski - Komendant Miejski Policji oraz podinsp. Ireneusz Charko - Kierownik Sekcji Wspomagającej Szkoły Policji w Słupsku.