Komunikacja z dyżurnym - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Komunikacja z dyżurnym

Aby dobrze poznać specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach, młodzi policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku uczestniczą w zajęciach w ćwiczebnym komisariacie. Popołudniowe fakultety, mają pokazać w jaki sposób pełniona jest między innymi służba na stanowisku dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji.

Na zajęciach ukazana została praca policjanta z perspektywy dyżurnego jednostki, który z racji zajmowanego stanowiska pełni rolę zarządzającego, nadzorującego oraz kontrolującego pracę podległych sobie funkcjonariuszy. W wielu przypadkach to właśnie dyżurny instruuje policjanta w jaki sposób mają wykonywać określone zadania w związku ze zleconą interwencją.

Kluczowe znaczenie w komunikacji pomiędzy policjantami z obsady stanowiska kierowania, a funkcjonariuszami „w terenie” jest przekazywanie informacji z miejsca zdarzenia drogowego lub interwencji. Umożliwia to w sposób sprawny i efektywny dyżurnemu podjęcie właściwych decyzji odnośnie skierowania na miejsce dodatkowych sił i środków, a także na podstawie zebranych informacji, udzielenie funkcjonariuszowi instruktażu, w jaki sposób wykonać kolejne czynności, aby interwencja mogła zostać przeprowadzona i zakończona w sposób prawidłowy.

Zajęcia, że prowadzone w godzinach popołudniowych, jako zajęcia nieobowiązkowe cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy przebywających na szkoleniu zawodowym podstawowym. Prowadzący zajęcia podkom. Artur Winnicki, przed rozpoczęciem pracy w Szkole Policji pełnił służbę „na drodze” w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego, a następnie na stanowisku kierowania, stąd też przekazywana wiedza poparta była doświadczeniami wyniesionymi z codziennej służby.

Zajęcia odbyły się w szkolnym Komisariacie Policji, aby słuchacze mogli sami przekonać się jak wygląda stanowisko dyżurnego i najważniejsze pomieszczenia typowego komisariatu. W takich właśnie jednostkach będą pełnić policjanci po ukończeniu w Słupsku szkolenia zawodowego podstawowego.