Policjanci z amerykańskimi marynarzami - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policjanci z amerykańskimi marynarzami

Nie tylko współpraca szkoleniowa, ale także rywalizacja sportowa towarzyszy wzajemnym kontaktom marynarzy U.S.Navy z bazy w Redzikowie i policjantów ze Szkoły Policji w Słupsku. Sportowe zmagania odbywają się w ramach cyklicznej imprezy „Commanders Cup”. Gospodarzami zakończonej właśnie edycji byli policjanci.

W zmaganiach uczestniczą amerykańcy marynarze z Naval Support Facility Redzikowo, żołnierz Batalionu Ochrony Bazy oraz policjanci Szkoły Policji w Słupsku. Organizatorem sportowych zmagań są kolejno wszyscy uczestnicy turnieju. W rozgrywkach przygotowanych przez policjantów uczestnicy strzelali to tarcz w wykorzystaniem amunicji FX, a następnie rywalizowali w konkurencjach sportowych pod nazwami „Wyścig rydwanów”, „Wyścig braterski” oraz „Crossmagedon”.
Puchar przechodni ufundowany przez dowódcę Naval Support Facility Redzikowo, trafił tym razem do żołnierzy Batalionu Ochrony Bazy.

Polsko-amerykańska współpraca policjantów i marynarzy odbywa się w ramach podpisanego porozumienia. W dokumencie mowa jest między innymi o organizacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych dla przedstawicieli Szkoły Policji i marynarzy U.S. Navy. Wymierną formą są między innymi warsztaty poświęcone wybranym aspektom służby. Umowa przewiduje również wykorzystanie bazy dydaktyczno-szkoleniowej obu jednostek, w tym także do rywalizacji sportowej. Na podobnej zasadzie prowadzona jest współpraca z Batalionem Ochrony Bazy.

Ładowanie odtwarzacza...