Profilaktyka antykorupcyjna dla dzielnicowych - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Profilaktyka antykorupcyjna dla dzielnicowych

Każda, nawet najbardziej „niewinna” łapówka wywołuje epidemię. Każda, prędzej czy później, wraca do roznosiciela - w postaci bezwładnej władzy, funkcjonariuszy lekceważących obowiązki lub w postaci budżetowej dziury. O sposobach rozpoznawania oraz walki ze zjawiskiem korupcji rozmawiali ze słuchaczami szkolenia specjalistycznego dla dzielnicowych przedstawiciele BSWP z Wydziału w Gdańsku.

Skorumpowanie urzędników i funkcjonariuszy publicznych powoduje wypaczenie przestrzegania praw, zasad i przepisów. Walka z tą patologią jest niezwykle trudna, ale sprzyja jej przejrzystość procedur, eliminowanie nadmiernej uznaniowości funkcjonariusza czy skuteczny system kontroli. Rząd Polski, będąc świadomy potrzeby walki z przestępstwami korupcyjnymi, uznał to za jeden ze swoich najwyższych priorytetów. W 2006 roku do walki z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym a w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych utworzono Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Medialne doniesienia jednoznacznie wskazują, że również funkcjonariusze Policji ulęgają pokusie zarobienia łatwych pieniędzy. To takie sytuacje podważają autorytet do uczciwych funkcjonariuszy oraz powodują spadek zaufania obywateli do całej formacji.

Elementem skutecznej walki z tym zjawiskiem jest nie tylko bezwzględne eliminowanie słabych jednostek tzw. czarnych owiec, ale również działania profilaktyczne i edukacyjne -również w środowisku policyjnym Również policjanci wykonujący zadania dzielnicowego muszą być świadomi odpowiedzialności za niedopełnienie lub przekroczenie obowiązków służbowych jak również zagrożeń, jakie w tym obszarze stwarza służba w Policji.
Trzeba jasno stwierdzić iż korupcja to zjawisko, którego najprawdopodobniej nie da się nigdy w pełni wyeliminować, dlatego głównym celem działań powinna być jego marginalizacja, tak by stało się bardziej wyjątkiem niż zasadą.

Spotkanie w ramach „Koła Prawno-Kryminalistycznego” zorganizował Zakładu Służby Kryminalnej.