Nowi Zastępcy Komendanta Szkoły Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowi Zastępcy Komendanta Szkoły Policji

Oficjalne wprowadzenie na stanowiska Zastępców Komendanta Szkoły Policji w Słupsku odbyło się podczas cotygodniowej odprawy kadry kierowniczej. Stanowiska Zastępcy Komendanta objęli pełniący dotychczas te obowiązki mł.insp. Dorota Przypolska i mł.insp. Piotr Cekała. Wprowadzenia dokonał Komendant Szkoły insp. Jacek Gil.

Mł. insp. Dorota Przypolska służbę w Policji pełni od 1 września 1991 roku, w Szkole Policji w Słupsku od 1 lipca 1995 roku. Od początku realizowała zadania na stanowiskach dydaktycznych, począwszy od starszego technika, następnie kolejno młodszego wykładowcy, wykładowcy, starszego wykładowcy, zastępcy kierownika Zakładu Prawa. Wysoka ocena wywiązywania się z zadań służbowych była podstawą do powierzenia jej obowiązków, a następnie mianowania na stanowisko kierownika Zakładu Służby Kryminalnej.
Od 7 listopada 2018 roku zostały jej powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.
Jest absolwentką Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Politechniki Koszalińskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Mł. insp. Piotr Cekała służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Od marca 1997 roku do września 2000 roku pełnił służbę w pionie prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, a od 1 października 2000 roku - w Szkole Policji w Słupsku. Początkowo na stanowisku szefa kompanii Zakładu Działań Zespołowych Policji, wykładowcy Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalnej, eksperta Wydziału Kadr i Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W roku 2010 został wyróżniony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, a w 2015 roku - Brązowym Medalem „Za Długoletnią służbę”.

W trakcie odprawy kierowniczej Komendant Szkoły wręczył także akty mianowania na stanowiska kierownika i naczelnika policjantom dotychczas pełniącym te obowiązki. Kierownikiem Zakładu Służby Kryminalnej mianowana została podinsp. Agnieszka Hanak, a naczelnikiem Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - podinsp. Zbigniew Banasiak.