Benefity programu modernizacyjnego - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Benefity programu modernizacyjnego

Poprawa skuteczności i sprawności działania oraz stworzenie warunków sprzyjających realizacji ustawowych zadań - to jeden z głównych celów programu modernizacji policji w latach 2017-2020. Szkoła Policji w Słupsku od początku jest beneficjentem tego programu.

Ustawa o realizacji „Programu  modernizacji  Policji,  Straży  Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” została uchwalona przez Sejm 15 grudnia 2016 roku. Wdrożenie programu jest realizowane między innymi poprzez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji wymienionych w Ustawie.

Szkoła Policji w Słupsku od początku realizacji programu modernizacyjnego, czyli od stycznia 2017 roku jest jego beneficjentem. W ciągu dwóch lat do Szkoły trafiły laptopy, komputery klasy PC oraz wysokospecjalistyczne urządzenia wielofunkcyjne. Wśród zakupów zrealizowanych przez KGP znalazły się także terminale mobilne, wykorzystywane podczas codziennej służby policjantów w jednostkach terenowych.

Oprócz zakupów sprzętu program modernizacyjny umożliwił także rozpoczęcie przebudowy budynku koszarowo-administracyjnego wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych.

Kolejnym działaniem podjętym dzięki środkom „Programu  modernizacji  Policji […]” jest opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku kuchni-stołówki Szkoły Policji w Słupsku.