Dodatkowe patrole słuchaczy w lubuskiem i pomorskiem - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Dodatkowe patrole słuchaczy w lubuskiem i pomorskiem

Kilka miesięcy temu wstąpili do Policji, teraz po raz pierwszy wyszli w mundurach do służby na ulicy. Trwają praktyki słuchaczy słupskiej Szkoły Policji na ulicach pomorskich i lubuskich miast. Młodych policjantów można spotkać między innymi w Słupsku i Gorzowie Wielkopolskim.

Praktyki młodych policjantów odbywają się pod koniec szkolenia zawodowego podstawowego, który musi przejść każdy nowo wstępujący do służby funkcjonariusz. Słuchacze dysponują już wtedy niezbędną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami, które można zweryfikować podczas normalnej służby. Zajęcia praktyczne to pełnienie służby głównie w patrolach pieszych. Dowódcą każdego z takich patroli jest policjant z jednostki terenowej, który zna specyfikę terenu i w odpowiedni sposób potrafi ukierunkować działania młodych funkcjonariuszy.

Głównym zadaniem patroli jest reagowanie na wykroczenia najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, takich jak na przykład spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku publicznego, nieprawidłowe parkowanie czy żebractwo. Dzięki wspólnym patrolom Komisariaty Policji mogą wysłać w teren więcej patroli, widok większej liczby policjantów jest także pozytywnie odbierany przez mieszkańców.

Każda służba słuchaczy rozpoczyna się odprawą komisariacie, podczas której patrole otrzymują zadania do realizacji podczas służby. Po jej zakończeniu spotykają się ponownie w sali odpraw by omówić podjęte interwencje i działania. Fachowa wiedza teoretyczna jest słuchaczom niezbędna, ale dopiero praktyka w terenie daje możliwość nauki czynności, które później podejmować będą w trakcie swoich codziennych służb.

Trwająca obecnie tura praktyk młodych policjantów potrwa kilka tygodni. Od najbliższego weekendu młodych policjantów ze słupskiej Szkoły Policji spotkać będzie można również na ulicach Trójmiasta.