Zmiana dowódcy Batalionu Ochrony Bazy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Zmiana dowódcy Batalionu Ochrony Bazy

Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil uczestniczył w uroczystościach związanych z przekazaniem dowództwa w Batalionie Ochrony Bazy w Redzikowie. Uroczystości oficjalne odbyły się na placu apelowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych garnizonu słupskiego oraz samorządowcy. Gościem honorowym uroczystości gen. Łukowski - Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Dotychczasowy dowódca Batalionu Ochrony Bazy płk. Piotr Lewandowski przekazał dowodzenie jednostką na ręce płk Radosława Sułka. Symbolicznym aktem zdania i objęcia dowództwa było przekazanie sztandaru. Całość zakończyła się defiladą pododdziałów.
W podziękowaniu za dotychczasową współpracę Komendant Szkoły Policji insp. Jacek Gil wręczył płk Piotrowi Lewandowskiemu okolicznościowy grawerton wraz z podziękowaniami, a nowemu dowódcy płk Radosławowi Sułkowi list gratulacyjny z życzeniami wielu sukcesów zawodowych na nowo objętym stanowisku.

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

Szkoła Policji w Słupsku współpracuje z Batalionem Ochrony Bazy w Redzikowie od 2017 roku na mocy podpisanego, dwustronnego porozumienia. Wymiernym efektem tej współpracy są wspólne ćwiczenia policjantów i żołnierzy między innymi w zakresie działań interwencyjnych, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i prowadzeniem ognia z broni osobistej amunicją bojową i obezwładniającą.
Ostatnie tego rodzaju wspólne ćwiczenia odbyły się w połowie grudnia, a uczestniczyli w nich, oprócz żołnierzy BOchB, policjanci z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, którzy przygotowywali się do wyjazdu na misję do Kosowa.

Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie jest stacjonarną jednostką ogólnowojskową, utworzoną w celu realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz amerykańskiej instalacji obrony przed rakietami balistycznymi, stacjonującej w rejonie odpowiedzialności Batalionu, gdzie mieści się Kompleks Obrony Przeciwrakietowej oraz wspomagająca go infrastruktura.
Zadanie to realizowane jest zgodnie z Umową o Bazie i dotyczy również wsparcia logistycznego komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, co wynika ze stosownych porozumień wykonawczych do Umowy o Statusie Sił Zbrojonych USA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.