Pierwsze kierowanie ruchem - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Pierwsze kierowanie ruchem

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, którzy kilka tygodni temu rozpoczęli swoją służbę w mundurze, poznają kolejne arkana policyjnego rzemiosła. Tym razem, pod okiem wykładowców poznawali i ćwiczyli wydawanie podstawowych sygnałów z zakresu kierowania ruchem drogowym.

W ramach popołudniowych ćwiczeń plutony słuchaczy mogły praktycznie przećwiczyć podawanie sygnałów kierowcom pojazdów mechanicznych, w tym między innymi sygnał zatrzymania pojazdu i wskazania miejsca zatrzymania. Nauka kilku podstawowych sygnałów potrzebna będzie już wkrótce, gdy słuchacze pełnić będą służbę na posterunku przy głównej bramie wjazdowej.
Każdy ze słuchaczy miał możliwość przećwiczenia poszczególnych sygnałów pod okiem wykładowców Szkoły, którzy przed podjęciem pracy dydaktycznej pełnili służbę w wydziałach ruchu drogowego jednostek terenowych Policji.