Awanse wykładowców - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Awanse wykładowców

Kolejnych dwóch policyjnych wykładowców odebrało dziś w gabinecie Komendanta Szkoły awanse na wyższe stanowiska służbowe. Tym razem awanse dotyczyły najwyższego stanowiska - starszego wykładowcy.

Komendant Szkoły insp. Jacek Gil wręczył akty awansu zawodowego podinsp.. Krzysztofowi Olejnikowi z Zakładu Prewencji i Ruchu drogowego oraz podinsp. Waldemarowi Włodarczykowi z Zakładu Ogólnozawodowego. Dodatkowo podinsp. Krzysztof Olejnik odebrał pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 20-lecia służby.

Stanowisko starszego wykładowcy jest najwyższym stanowiskiem dydaktycznym w szkolnictwie policyjnym. Aby otrzymać ten tytuł należy przejść wcześniejsze stopnie awansu zawodowego oraz złożyć egzamin teoretyczny i praktyczny.