"Bezpieczne fale przygody" - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Wideo

"Bezpieczne fale przygody"

Słuchacze i wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku zaprezentowali cykl pokazów podczas festynu „Bezpieczne fale przygody” zorganizowanego przez Słowiński Park Narodowy. W nadmorskich Rowach policjanci zaprezentowali techniki obezwładniania niebezpiecznych osób, a także uczyli udzielania pierwszej pomocy.

Na jednym ze stanowisk uczestnicy festynu mogli również samodzielnie sprawdzić jak wyglądają ich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jeden z wykładowców Szkoły, policyjny ratownik medyczny, st.sierż. Aleksander Ziobro, prezentował poszczególne czynności, jakie należy wykonać w przypadku, gdy znajdująca się w naszym pobliżu osoba straci przytomność. Każdy mógł także spróbować samodzielnego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na specjalnym fantomie. W trakcie pokazów trenowano także udzielanie pierwszej pomocy osobie tonącej, wyciągniętej na brzeg.

Słuchacze i wykładowcy zaprezentowali pokaz stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz dodatkowo wykorzystanie pałki Tonfa. Pokaz z tego zakresu słuchacze przygotowali pod kierunkiem kom. Daniela Krenca.
Po zakończonej prezentacji dzieci i młodzież mogli sami sprawdzić poziom swojej tężyzny fizycznej między innymi poprzez wykonywanie uderzeń w specjalne tarcze trzymane przez policjantów. Jak zwykle również dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne kajdanki. Wśród uczestników imprezy znalazło się wiele grup kolonijnych z różnych stron Polski.

Udział policjantów w imprezie to efekt wieloletniej współpracy między Szkołą Policji i Słowińskim Parkiem Narodowym. W ramach tej współpracy członkowie Drużyny Specjalnej WOPR ze Szkoły kształcili między innymi strażników Parku w zakresie podejmowania interwencji wobec osób naruszających przepisy, a także w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym.

  • Zajęcia z młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy

  • Pokaz wyszkolenia młodych policjantów

Ładowanie odtwarzacza...