Doskonalenie wiedzy wykładowców - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Doskonalenie wiedzy wykładowców

Aby dobrze wyszkolić policjantów wykładowcy słupskiej Szkoły Policji również doskonalą swoje umiejętności. Policyjni nauczyciele uczestniczyli w dwóch konferencjach naukowych poświęconych szeroko pojętemu ratownictwu medycznemu.

Pierwsze z przedsięwzięć odbyło się w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi - I. Międzynarodowa Konferencja i VI. Międzynarodowe Warsztaty Medycyny Pola Walki „Tam gdzie zaczyna się śmierć…”. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie ratownictwa taktycznego w Polsce w tym roku.
W gronie gości, którzy wzięli udział w otwarciu Konferencji i Warsztatów znaleźli się m.in: Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ, władze Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, koordynator Ratownictwa Medycznego MON. Obradom towarzyszyła żywa dyskusja odwołująca się do doświadczeń uczestników z zakresu medycyny taktycznej i ratunkowej.

W konferencji uczestniczyli wykładowcy słupskiej szkoły Policji asp.szt. Daniel Staroń oraz podkom. Michał Kurdziel, który wygłosił dla uczestników konferencji wykład „Ratownictwo taktyczne w działaniach policyjnych i wojskowych - różnice i podobieństwa”. Uczestnikami obrad byli żołnierze różnych rodzajów wojsk, ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze zabezpieczający działania wojskowe w kraju i poza jego granicami.
W części praktycznej uczestnicy szkolili się na 13 stacjach, które weryfikowały umiejętności między innymi z zakresu: badania urazowego poszkodowanych w trudnych warunkach taktycznych (noktowizja), przyrządowego udrożniania dróg oddechowych, chirurgicznego zaopatrywania ran, wkłuć doszpikowych, interpretacji EKG. Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt „Symulacja medyczna - zdarzenia masowe” gdzie należało podjąć czynności ratujące życie w sytuacji zdarzenia z wieloma osobami poszkodowanymi. W konferencji i warsztatach udział wzięło łącznie ponad 400 osób.


Przedstawiciele Szkoły Policji uczestniczyli także w kolejnej konferencji naukowo- szkoleniowej „Rola ratownika oraz ratownika medycznego w służbach mundurowych w dobie współczesnych zagrożeń”, która odbyła się w Karpaczu. Jej organizatorem była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy współpracy z Fundacją Obserwatorium Społeczne.Prelegentami konferencji byli funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej. Podczas obrad poruszano szereg tematów związanych ze:
- współpracą służb na miejscu wypadków, zdarzeń masowych,
- aspektem prawnym udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych w poszczególnych służbach,
- problemami dotyczącymi prawidłowego zaopatrzenia poszkodowanych w różnych niebezpiecznych sytuacjach.
Spotkanie adresowane było przede wszystkim do przedstawicieli służb mundurowych, które mają w swoich zadaniach udzielanie pomocy osobom poszkodowanym lub pełnią w nich służbę funkcjonariusze zainteresowani tą tematyką.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Policji w Słupsku: nadkom. Sylwia Roda oraz podkom. Michał Kurdziel. W trakcie konferencji podkom. Michał Kurdziel wygłosił dwa referaty: „Kompetencje w zakresie udzielana pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia - rola funkcjonariuszy Policji” oraz „Wykorzystanie zestawów FX Simunition podczas szkoleń realizowanych w Policji”. Ponadto podkom. Kurdziel poprowadził warsztaty dotyczące udzielania pomocy osobie wobec, której została użyta broń palna.
Konferencja wypełniła niszę związaną z brakiem wymiany informacji dotyczących charakterystyki działań ratowniczych w poszczególnych służbach. Wymiana poglądów i doświadczenia w zakresie taktyki działań ratowniczych poszczególnych formacji na pewno pozwoli na skuteczniejsze działanie służb na miejscu różnych zdarzeń, gdzie zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie.


Zdobyta przez policyjnych wykładowców wiedza i umiejętności będą przekazywane teraz policjantom na szkoleniach i kursach w słupskiej Szkole Policji. Na szkoleniu zawodowym podstawowym policjanci rozpoczynający dopiero swoją służbę w Policji w programie zajęć mają 40 godzin zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach kursów doskonalenia zawodowego policjanci z jednostek terenowych przyjeżdżają do Słupska na tygodniowe kursy doskonalące z zakresu pierwszej pomocy, a policyjni ratownicy - na egzaminy recertyfikacyjne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

  • Konferencja w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi

  • Konferencja w Karpaczu