Nowi członkowie kadry Szkoły - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowi członkowie kadry Szkoły

Z nowoprzyjętymi do służby w Szkole Policji w Słupsku funkcjonariuszami spotkał się dzisiaj rano Komendant Szkoły insp. Jacek Gil. Komendant oficjalnie przywitał nowych policjantów w gronie kardy i wręczył im wyróżniki Szkoły.

W trakcie oficjalnego powitania Komendant życzył nowoprzyjętym policjantom wielu sukcesów w służbie i podkreślił, że oprócz okresowej oceny każdego policjanta cenzurki wystawiać będą również słuchacze, z którymi nowi członkowie kadry będą mieć kontakt podczas szkolenia w Słupsku.
Tradycją spotkań z nowymi członkami kadry jest wręczenie przez Komendanta plakietek-wyróżników Szkoły Policji, które noszone są na lewym rękawie umundurowania. Poniżej prezentujemy nazwiska nowych członków kadry Szkoły wraz z miejscem dotychczasowego pełnienia służby.

  • Asp. Urszula Góralska, w Policji od 2002  roku. Do Szkoły Policji w Słupsku przeniesiona z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku  ze  stanowiska asystenta Referatu Dochodzeniowo-Śledczego KP II  i mianowana na stanowisko asystenta w Zespole Dowodzenia w Wydziale Organizacji i Dowodzenia.
  • St.sierż. Magdalena Formela, w Policji od 2013 roku. Przeniesiona z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach ze stanowiska asystenta Jednoosobowego Stanowiska ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji i mianowana na stanowisko specjalisty w Wydziale Organizacji i Dowodzenia.
  • Sierż.szt. Jarosław Kowalczyk, w Policji od 2008 roku. Przeniesiony z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, ze stanowiska referenta Ogniwa Interwencyjnego Wydziału Prewencji i mianowany na stanowisko instruktora Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego.
  • Sierż.szt. Adrian Świetlik, w Policji 2010 roku. Przeniesiony z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, ze stanowiska pomocnika dyżurnego w Wydziale Prewencji i mianowany na stanowisko asystenta w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
  • Nowi członkowie kadry, od lewej: sierż.szt. Adrian Świetlik; st.sierż. Magdalena Formela; asp. Urszula Góralska; sierż.szt. Jarosław Kowalczyk.
  • Sierż.szt. Adrian Świetlik.
  • St.sierż. Magdalena Formela
  • Asp. Urszula Góralska
  • Sierż.szt. Jarosław Kowalczyk
  • Spotkanie w gabinecie Komendanta Szkoły.