Kropla do kropli - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kropla do kropli

Nie tylko w ramach ogólnopolskich akcji młodzi policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku oddają honorowo krew. Donatorzy w mundurach odwiedzają stację krwiodawstwa popołudniami, po zakończonych zajęciach, kilka razy w tygodniu.

Honorowe oddawanie krwi to także jeden z wymiarów służby innym. Słuchacze Szkoły Policji bardzo mocno utożsamiają się z takimi postawami, tym bardziej, że jeszcze niedawno „w cywilu” wielu z nich udzielało się aktywnie w różnego rodzaju akcjach wolontaryjnych.

W słupskiej Szkole Policji aktywnie działa też policyjny Klub Krwiodawców HDK PCK. To właśnie jego członkowie, poprzez własny przykład, pokazują że honorowe oddanie krwi nie wiąże się praktycznie z żadnym bólem, a daje wiele satysfakcji. W tym tygodniu Stację Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odwiedziło już kilkunastu słuchaczy z pierwszego plutonu Kompanii V. Ich krew być może uratuje komuś życie…