Pierwsze służby absolwentów Szkoły Policji - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Pierwsze służby absolwentów Szkoły Policji

Pierwsze służby w terenie mają już za sobą absolwenci słupskiej Szkoły Policji, którzy ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe. Ponad 150 nowych policjantów weryfikuje teraz w terenie zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę i umiejętności.

Młodzi policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur na początku września ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę.
Do najstarszej polskiej Szkoły Policji trafili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Bydgoszczy. Przez nieco ponad pół roku zdobywali policyjną wiedzę niezbędną do pełnienia służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Przed absolwentami jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 53 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie 114 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.