Nowi policjanci w kadrze SP Słupsk - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowi policjanci w kadrze SP Słupsk

Z nowoprzyjętymi do służby w Szkole Policji w Słupsku funkcjonariuszami spotkał się dzisiaj rano Komendant Szkoły insp. Jacek Gil. Komendant oficjalnie przywitał nowych policjantów w gronie kardy i wręczył im wyróżniki Szkoły.

W trakcie oficjalnego powitania Komendant życzył nowoprzyjętym policjantom wielu sukcesów w służbie i podkreślił, że oprócz okresowej oceny każdego policjanta cenzurki wystawiać będą również słuchacze, z którymi nowi członkowie kadry będą mieć kontakt podczas szkolenia w Słupsku.
Tradycją spotkań z nowymi członkami kadry jest wręczenie przez Komendanta plakietek-wyróżników Szkoły Policji, które noszone są na lewym rękawie umundurowania. Poniżej prezentujemy nazwiska nowych członków kadry Szkoły wraz z miejscem dotychczasowego pełnienia służby.

  • Asp. szt. Sylwia Nowakowska - przeniesiona z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku na stanowisko specjalisty Wydziału Kadr.
  • St.sierż. Dawid Gierat - przeniesiony z Komisariatu Policji w Świebodzicach na stanowisko instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych.
  • St.post. Marcin Koch - przeniesiony z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach na stanowisko policjanta Sekcji Wsparcia Technicznego Wydziału Inwestycji i Remontów.