Nowi policjanci w służbie - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Nowi policjanci w służbie

Pierwsze służby w terenie mają już za sobą absolwenci szkolenia zawodowego podstawowego, którzy opuścili mury słupskiej Szkoły Policji. Absolwenci najstarszej policyjnej szkoły w kraju weryfikują teraz w terenie zdobytą w Słupsku wiedzę i umiejętności.

Młodzi policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur w połowie lipca ubiegłego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę. Przez nieco ponad pół roku zdobywali policyjną wiedzę niezbędną do pełnienia służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W ostatnim dniu pobytu w Szkole młodzi policjanci przystąpili do egzaminu końcowego. Kilka godzin później w szkolonej auli, z rąk zastępcy Komendanta Szkoły mł.insp. Elżbiety Koteckiej, otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia.
Przed absolwentami słupskiej Szkoły Policji jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 49 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie 114 policjantów, to najwyższa liczba w polskich formacjach mundurowych.