Kilkaset litrów policyjnej krwi - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Kilkaset litrów policyjnej krwi

Ponad 400 litrów krwi oddali w ubiegłym roku policyjni krwiodawcy ze Szkoły Policji w Słupsku. Pierwsza z tegorocznych akcji rozpocznie się za kilka dni, a udział w niej weźmie co najmniej setka policyjnych donatorów.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Policji w Słupsku systematycznie propaguje idee honorowego krwiodawstwa wśród młodych policjantów z różnych części Polski. Działania te bezpośrednio przełożyły się na uzyskane w ubiegłym roku wyniki. Łącznie w 2017 roku, w akcjach udział wzięło prawie tysiąc osób. Zebrana ilość krwi to 415, 18 litra.

Policyjni krwiodawcy nie tylko oddają krew; włączają się też w działalność charytatywną słupskiej Szkoły Policji. Wyróżnikiem wolontariuszy jest między innymi autorska akcja „Świąteczna paczka” - dzięki której co roku kilkadziesiąt rodzin z powiatu słupskiego otrzymuje bogate paczki żywnościowe.

Klub HDK PCK przy Szkole Policji w Słupsku jest swoistym rezerwuarem krwi dla regionalnej stacji krwiodawstwa, która - co ciekawe - sąsiaduje z policyjną placówką. W sytuacji, gdy na hasło „Ratunek” potrzebna jest krew, policjanci już niejednokrotnie spieszyli z pomocą i pomagali osobom w stanie realnego zagrożenia życia.

 • Policyjni donatorzy podczas akcji w 2017 roku.
 • Policyjni donatorzy podczas akcji w 2017 roku.
 • Policyjni donatorzy podczas akcji w 2017 roku.
 • Policyjni donatorzy podczas akcji w 2017 roku.
 • Policyjni donatorzy podczas akcji w 2017 roku.
 • Policyjni donatorzy podczas akcji w 2017 roku.
 • Policyjni donatorzy podczas akcji w 2017 roku.
 • Policyjni donatorzy podczas akcji w 2017 roku.
 • Policyjni donatorzy podczas akcji w 2017 roku.
 • Policyjni donatorzy podczas akcji w 2017 roku.
 • Wyróżnienia i medale przyznane policyjnym krwiodawcom ze Szkoły Policji w Słupsku.
 • Wyróżnienia i medale przyznane policyjnym krwiodawcom ze Szkoły Policji w Słupsku.