Policyjny wykład dla studentów - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Policyjny wykład dla studentów

Wykładowca Szkoły Policji w Słupsku poprowadził część wykładową zajęć zorganizowanych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Tematyka obejmowała podstawy ratownictwa taktycznego w zakresie Tactcical Emergency Casualty Care (TECC).

Spotkanie było dedykowane policjantom i studentom Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz policjantów garnizonu zachodniopomorskiego.
Szkolenie było podzielone na część wykładową, którą poprowadził podkom. Michał Kurdziel przedstawiając temat podstaw ratownictwa taktycznego w zakresie historii medycyny pola walki, sytuacji ,,active shooter” oraz algorytmów postępowania w poszczególnych strefach działania według wytycznych TECC. Część praktyczną poprowadzili również doświadczeni wykładowcy Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny ratunkowej PUM.

Podsumowaniem szkolenia była symulacja zdarzenia masowego, w którym aktywny strzelec wdarł się na dyskotekę i przy użyciu broni palnej generował dużą liczbę poszkodowanych. Policjanci oraz studenci mieli okazję sprawdzenia nabytych umiejętności oraz wymiany poglądów dotyczących współpracy służb i priorytetów na miejscu zdarzenia.
Inicjatywa miała na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat ratownictwa taktycznego oraz nabycia przez studentów medycyny i pielęgniarstwa umiejętności wykorzystania sprzętu ratowniczego stosowanego w działaniach policyjnych.