Postępowanie skargowe - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Postępowanie skargowe

Omówienie zasad prowadzenia postępowania skargowego i dyscyplinarnego w Policji - to temat kolejnych fakultetów zorganizowanych w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego. Zajęcia poprowadził były wykładowca słupskiej Szkoły Policji.

Popołudniowe fakultety to cykl dodatkowych, nieobowiązkowych zajęć, z których skorzystać mogą w wolnym czasie słuchacze. Tematyka zajęć dobierana jest w taki sposób, by utrwalić i jednocześnie rozszerzyć wiedzę zdobywaną podczas planowych zajęć.
Wykład dla słuchaczy poprowadził mł.insp. w stanie spoczynku Ryszard Szczęsny - były wykładowca i zastępca kierownika ówczesnego Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalnej naszej Szkoły. Obecnie jest on pracownikiem cywilnym w Zespole Dyscyplinarnym Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i zajmuje się prowadzeniem postępowań skargowych.

W trakcie zajęć omówiono istotę postępowania skargowego oraz czynności podejmowane w związku z zebraniem materiału dowodowego. Prelegent przedstawił też najczęstsze przyczyny składania skarg obywateli na policjantów wykonujących czynności służbowe. W swojej wypowiedzi wielokrotnie odnosił się do praktycznych przykładów złożonych skarg oraz prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, zwracając uwagę na przyczyny popełnianych błędów w zastosowanej procedurze czynności policyjnych.

- Policjant niedouczony jest niebezpieczny dla samego siebie i obywatela - przekonywał Ryszard Szczęsny i zachęcał słuchaczy do samokształcenia i bieżącego zapoznawania się ze zmieniającymi się przepisami regulującymi uprawnienia i obowiązki policjantów.

Ze statystyki wynika, że od 8 do 13 % złożonych skarg potwierdza się, można zatem przyjąć, że co 10 skarga potwierdza uchybienia popełnione przez interweniujących policjantów. W zależności od stopnia przewinienia, wobec policjanta prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne lub kierowana jest sprawa do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania przygotowawczego. Niezależnie od powyższych postępowań policjant może ponosić odpowiedzialność cywilną.

W przypadku ewidentnie niepotwierdzonych skarg, kiedy obywatel pomawia policjanta i zawiadamia na przykład o niepopełnionym przestępstwie, sprawa kierowana jest do prokuratury przeciwko pomawiającemu. Najczęściej w tych sprawach nie kierowane są akty oskarżenia, jednak  fakt wykonywania czynności w tych sprawach jest ostrzeżeniem, że nie wolno bezpodstawnie kierować oskarżeń na wykonujących czynności funkcjonariuszy Policji.

Po zakończonym wykładzie słuchacze zadawali prowadzącemu dużo szczegółowych pytań. W ich ocenie spotkanie pokazało wiele praktycznych aspektów służby, na które zwracać należy uwagę podczas wykonywania poszczególnych czynności. Fakultety zostały zorganizowane w ramach działalności szkolnego „Koła Prewencji i Ruchu Drogowego”.