Awanse i nagrody - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Awanse i nagrody

Nagrody Komendanta Głównego Policji oraz awanse na wyższe stopnie otrzymała grupa policjantów i pracowników Policji z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość odbyła się w Sali Kominkowej Klubu Słuchacza słupskiej Szkoły Policji.

Nagrody pieniężne Komendanta Głównego Policji wręczył wyróżnionym osobom Komendant Szkoły insp. Jacek Gil. Oprócz nagród pieniężnych dwóch policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerów starszych.

Nominację na stopień młodszego inspektora otrzymali: podinsp. Tomasz Gid - kierownik Zakładu Ogólnozawodowego oraz podinsp. Maciej Marciniak - naczelnik wydziału Organizacji i Dowodzenia.

 

  • Wręczenie nagród i awansów w sali Kominkowej Klubu Słuchacza.
  • Awanse i wyróżnienienie wręczył Komendant Szkoły insp. Jacek Gil.
  • Wręczanie nagród Komendanta Głównego Policji.
  • Wręczanie nagród Komendanta Głównego Policji.
  • Awans na stopień młodszego inspektora otrzymał podinsp. Tomasz Gid.
  • Awans na stopień młodszego inspektora otrzymał podinsp. Maciej Marciniak.