Nagły sprawdzian umiejętności - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Wideo

Nagły sprawdzian umiejętności

Wracając ze Szkoły Policji do swoich domów byli świadkami zdarzenia i jako pierwsi ruszyli na pomoc. Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego pospieszyli z pomocą poszkodowanym i zabezpieczyli teren zdarzenia.

W miniony piątek grupa młodych policjantów, którzy wracali do swoich domów na weekendową przerwę była świadkami zdarzenia drogowego, do którego doszło późnym popołudniem na drodze wojewódzkiej 214 między Skorzewem a Kościerzyną.
Na oczach policjantów jadący przed nimi pojazd transportowy wiążący prawie 100 żywych świń zjechał na pobocze i przewrócił się na bok.

Widząc całe zdarzenie słuchacze ustawili swój samochód w sposób zabezpieczający fragment drogi z przewróconym obok pojazdem, a następnie przystąpili do działań. Dwóch z nich pospieszyło do kabiny, z której wydostano konwojenta i kierowcę; jeden z mężczyzn miał ranę skroni.
Dwóch kolejnych słuchaczy po wstępnych oględzinach pojazdu i stwierdzeniu, że nie ma wycieku szkodliwych substancji, przystąpiło do kierowania ruchem nadjeżdżających samochodów. W tym samym czasie powiadomiono służby ratunkowe i zaistniałym zdarzeniu.

Po przyjeździe na miejsce straży pożarnej i patrolu policji, słuchacze przekazali niezbędne informacje i - po uzyskaniu zgody policjantów - udali się w dalszą podróż. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia i udzielanie pomocy było tym trudniejsze, że panował już zmrok, a dodatkowo ponad połowa inwentarza przewożonego w naczepie rozbiegła się po pobliskim polu, kolejna uwięziona część wydawała piski przerażenia.
W działaniach udział wzięli słuchacze z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku: post. Mateusz Pencarski; post. Sebastian Sikorski; post. Mateusz Szablewski i post. Radosław Śmigielski.

Ładowanie odtwarzacza...

Wiedza zdobywana przez młodych policjantów na zajęciach z ruchu drogowego ułatwiła im działanie w trudnych warunkach. Sami słuchacze pokazali też swoją postawą, że policjantem jest się nie tylko w godzinach służby, a niesienie pomocy wynika wyłącznie z altruistycznych postaw, lecz przede wszystkim z roty policyjnego ślubowania:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

  • Przewrócona ciężarówka, która wiozła żywe zwierzęta.
  • Słuchacze, którzy spospeiszyli z pomocą: od lewej: post. Mateusz Pencarski; post. Radosław Śmigielski; post. Mateusz Szablewski i (nieobecny na zdjęciu) post. Sebastian Sikorski.
  • Na miejscu zdarzenia...