Polsko-amerykańskie rozmowy - Aktualności - Szkoła Policji w Słupsku

Aktualności

Polsko-amerykańskie rozmowy

Spotkanie Grupy do Spraw Ochrony Bazy w Redzikowie - Joint Security Working Group (JSWG) zakończyło się w słupskiej Szkole Policji. W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele dowództwa Amerykańskiej Bazy Wsparcia Marynarki Wojennej USA w Redzikowie.

Była to już 10. edycja cyklicznego spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele polskiego i amerykańskiego dowództwa Bazy, jednostek Wojska Polskiego, Policji, dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych, amerykańskiej Marynarki Wojennej, Agencji Obrony Przeciwrakietowej, Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i innych organizacji.
W dwudniowych obradach uczestniczył płk. Rick Gilbert - Dowódca Amerykańskiej Bazy Wsparcia Marynarki Wojennej USA w Redzikowie; Dowódca Batalionu Ochrony Bazy płk. Piotr Lewandowski; Komendant Szkoły Policji w Słupsku - insp. Jacek Gil; Komendant Miejski Policji w Słupsku - insp. Andrzej Szaniawski oraz przedstawiciele dowództwa 7. Brygady Obrony Wybrzeża.

Podczas spotkania we wspólnym gronie omówione zostały kwestie związane z misją ochrony realizowaną przez marynarzy US Nawy i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wspólnie pełnią służbę na terenie bazy w Redzikowie. Jednym z omawianych tematów były przyjęte rozwiązania w zakresie systemu wart, patroli i wyposażenia żołnierzy. Zaprezentowano też przewidywane do wdrożenia w amerykańskiej części Bazy systemy techniczne wspomagające ochronę.

Spotkanie grupy roboczej było także okazją do zaprezentowania zgromadzonym gościom  charakterystyki oraz zakresu działania Szkoły Policji w Słupsku, w tym oferty szkoleniowej oraz platform wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń między policjantami i amerykańskimi marynarzami US Navy.
Dwudniowe spotkanie w auli słupskiej Szkoły Policji zostało uwieńczone uroczystym podpisaniem Porozumienia o współpracy pomiędzy Dowódcą Amerykańskiej Bazy Wsparcia Marynarki Wojennej w Redzikowie - Naval Support Facility Redzikowo (NSF), a dowódcami Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie i 7 Brygady Ochrony Wybrzeża.

Dodajmy, że w tej chwili trwają również robocze rozmowy pomiędzy przedstawicielami Amerykańskiej Bazy Antyrakietowej i Szkoły Policji w Słupsku na temat ram wzajemnej współpracy, która określona zostanie w ramach przygotowywanego porozumienia o współpracy. Zainteresowanie taką współpracą wyrazili zgodnie Dowódca Amerykańskiej Bazy Wsparcia Marynarki Wojennej USA w Redzikowie i Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil.